Fröstorp

Strandhaket i Fröstorp

Fotograf: Malin Miller

Reservatet är geologiskt intressant, här låg Baltiska issjöns strandlinje under många hundra år och skapade ett brant strandhak. Området är till största delen barrskogsbevuxet med tall som det dominerande trädslaget.

Strandhaket

Reservatet ligger på sydsluttningen av den mäktiga Nybroåsen. Strandhaket syns tydligt som en brant bevuxen backe. Det är välutformat och löper genom hela området. Strandhaket bildades under Baltiska issjöns avsänkning, då havsytan låg i höjd med reservatet. Vågorna formade strandlinjen under många hundra år.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

  1. skada eller bortta fast naturföremål eller ytbildning,
  2. skada eller bortta växande träd eller buskar,
  3. göra upp eld,
  4. tälta eller uppställa husvagn,
  5. framföra motordrivet fordon samt,
  6. på störande sätt använda radio,grammofon, bandspelare, musikinstrument eller dylikt.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1980
Areal: 37 hektar
Kommun: Kalmar
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län