Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Fröstorp

Strandhaket i Fröstorp

Fotograf: Malin Miller

Reservatet är geologiskt intressant, här låg Baltiska issjöns strandlinje under många hundra år och skapade ett brant strandhak. Området är till största delen barrskogsbevuxet med tall som det dominerande trädslaget.

Strandhaket

Reservatet ligger på sydsluttningen av den mäktiga Nybroåsen. Strandhaket syns tydligt som en brant bevuxen backe. Det är välutformat och löper genom hela området. Strandhaket bildades under Baltiska issjöns avsänkning, då havsytan låg i höjd med reservatet. Vågorna formade strandlinjen under många hundra år.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada eller ta bort växande träd eller buskar.
 • Göra upp eld.
 • Tälta eller ställa upp husvagn.
 • Köra motordrivet fordon.
 • Störa miljön med höga ljud som till exempel musik, video eller radio.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Utöver vad i lag och författning är föreskrivet skall gälla förbud för allmänheten att:

 1. skada eller bortta fast naturföremål eller ytbildning,
 2. skada eller bortta växande träd eller buskar,
 3. göra upp eld,
 4. tälta eller uppställa husvagn
 5. framföra motordrivet fordon samt
 6. på störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare, musikinstrument e dyl.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1980
Areal: 37 hektar
Kommun: Kalmar
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet kan nås från vägen mot Fröstorp som går cirka 150 meter söder om reservatets södra gräns.

En markerad strövstig finns i reservatet.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss