Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gynge och Mysinge alvar

Möckelmossen på Gynge alvar

Foto: Brita Fahlström

Naturreservaten Gynge och Mysinge bjuder på storslagna vyer över det öppna alvarlandskapet. Här lever många av Stora Alvarets typiska växter och djur. Välkommen att upptäcka magnifika orkidéfält, uråldriga kräftdjur och ett myllrande fågelliv.

Alvarets övergivna boningar

I reservatet Mysinges östra del finns husgrunder efter en gård. Gården är en av ett femtiotal som etablerades på alvaret under järnåldern. När arkeologer gjorde utgrävningar vid husgrunderna hittade de benrester från nötkreatur, häst, får, get och gris. Fynden berättar att järnålderns ölänningar bedrev boskapsskötsel men även ett blygsamt jordbruk.

Flora utöver det vanliga

På Stora Alvaret har det alltså gått betesdjur i tusentals år. Betet, i kombination med kalkrik berggrund, har skapat en mycket speciell miljö med säreget växtliv. I reservaten Gynge och Mysinge kan du få se många av de örter som är typiska för alvaret – bergskrabba, liten sandlilja, fjällnejlika och såpört. Några av dem, som alvarmalört och ölandssolvända, finns bara på det öländska alvaret.

Färgprakt

Vill du frossa i orkidéer har du kommit helt rätt. Norr om vägen i Gyngereservatet färgas alvaret i gulvitt och rosa i maj månad, när mängder av orkidéerna Adam och Eva och Sankt Pers nycklar blommar. Senare på säsongen kan du hitta honungsblomster i fuktstråken och purpurknipprot i alvarmarken.

Alvarets vattenhål

Möckelmossen är Stora Alvarets största sjö. Under många år saknades betesdjur kring sjön och markerna växte igen vilket gjorde att många fåglar försvann från området. I slutet av 1990-talet röjdes buskar och sly bort och nötdjur släpptes återigen ut på bete. Restaureringen gav resultat. Till exempel har en koloni med skrattmåsar återkommit. Större strandpipare och rödbena häckar i större mängder än tidigare. Under tidig höst rastar tusentals tranor kring sjön och på vintern har du goda chanser att se havsörn.

Urtidsdjur och unika flugor

På alvaret finns en rik mångfald av småkryp. Att uppleva denna mångfald kräver att man har lite tålamod och riktar uppmärksamheten mot marken. Alvarstyltflugan har sin enda förekomst i världen på de öländska alvaren. Under sommaren springer den omkring på långa ben över hällarna i jakt på favoritfödan kvalster. Den hotade hästskoräkan är ett uråldrigt kräftdjur som kan bli upp till elva centimeter stor, inklusive spröten. Den lever i fiskfria, solexponerade småvatten som torkar ut under sommaren.

Från parkeringen går en led ut till Möckelmossen och utsiktsplattformen. Leden är förstärkt med både en träspång och grusade sträckor för att öka tillgängligheten. Utsiktsplattformen är försedd med ramp och rastbord.

Vid Möckelmossens parkering och rastområde finns toalett med ramp, information, rastbord och grill för eldning av medhavd ved.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I Gynge naturreservat får du inte:

 • Köra motordrivet fordon.
 • Tälta mer än en natt på samma plats.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Skada eller ta bort träd eller buskar som växer eller är döda.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 • Samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden.
 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Skada hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).
 • Skada fasta fornlämningar (till exempel stenmurar, odlingsrösen med mera).

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

I Mysinge naturreserv får du inte:

 • Köra motordrivet fordon.
 • Tälta mer än en natt på samma plats.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden.
 • Skada eller ta bort träd, buskar, mossor och lavar som växer eller är döda.
 • Anordna orienteringstävling eller träning.
 • Skada hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).
 • Använda området för militärövningar.

Fullständiga föreskrifter för Gynge naturreservat

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Inom området är det förbjudet att

 1. framföra motordrivet fordon.
 2. tälta mer än en natt på samma plats.
 3. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.
 4. göra upp eld.
 5. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet.
 6. skada eller ta bort växande eller döda träd och buskar.
 7. gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 8. samla in lösa stenar eller bryta loss bitar av berggrunden.
 9. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål.
 10. skada hägnader.
 11. skada fasta fornlämningar

Undersökningar eller forskning som sker i samråd med länsstyrelsen kan undantas från C5 , C7 och C8.

Fullständiga föreskrifter för Mysinge naturreservat

C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom naturvårdsområdet.

Inom området är det förbjudet att:

 1. Framföra motordrivet fordon
 2. tälta mer än en natt på samma plats
 3. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 4. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grad- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet
 5. samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden
 6. skada eller ta bort växande eller döda träd, buskar, mossar och lavar
 7. anordna orienteringstävling eller träning därför
 8. skada hägnader
 9. använda området för militärövningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Beslutsår: Gynge 1997 och Mysinge 1992
Areal: Gynge 922 hektar, Mysinge 331 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Reservaten ligger inom Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Hitta hit

Sväng österut i Resmo, rastplatsen ligger ca 5 km ut på alvaret längs vägen. Rastplatsen vid Möckelmossen är en bra utgångspunkt för besök i Gynge-Mysinge. Här finns parkering och toalett och det är enkelt att ta sig ut på alvaret och till Möckelmossen.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss