Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kalkstad

Vägen som leder genom Kalkstads naturreservat

Foto: Johan Teiffel

Kalkstad är en av Mittlandsskogens många intressanta miljöer. Ädellövskogen är botaniskt rik och i nordost finns lämningar efter boplatser från järnåldern. En av naturreservatets rariteter är vresalmen. Öland är den enda platsen i hela landet där vresalmen växter vilt.

Frodig ädellövskog

I Kalkstads breder ädellövskog ut sig. Skog som lämnats orörd en längre tid finner du i de västra och södra delarna. Här dominerar ek och hassel och murgröna klättrar upp för trädstammarna. Skogen sköter sig själv, när träden dör och faller till marken skapas solbelysta gläntor, i vilka nya träd kan spira. Den döda veden ligger kvar länge innan den förmultnar och blir till jord.

Skogens växter

I ädellövskogens mullrika jordar frodas växtligheten. Vårblommorna vårärt och vippärt är båda ärtväxter, den senare kan bli nästan en meter hög. Mörk lungört kan du få se i maj-juni. Den tillhör familjen strävbladiga växter – känn på bladen och du förstår varför! Murgröna, som är grön året om, slingrar sig kring trädstammarna med hjälp av häftrötter på de unga skotten.

Spår i markerna

I nordöstra delen av naturreservatet finns flera fornlämningar. Här kan du få se gamla husgrunder och stensträngar. Stensträngar är rester efter hägnadsmurar. Murarnas funktion var att stänga ute betesdjur från skördemarker eller helt enkelt att markera en gräns. Många av Mittlandets ädellövskogar växer på marker som fram till början av 1900-talet varit betes- och slåttermarker.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Ställa upp husbil, husvagn eller släpvagn.
 • Tälta.
 • Rida, köra häst och vagn eller liknande utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att:

 1. Framföra alla slag av fordon annat än på befintlig väg.
 2. Ställa upp husbil, husvagn eller släpvagn.
 3. Tälta.
 4. Rida eller framföra hästfordon annat än på befintlig väg.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.
 6. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 7. Göra upp eld.
 8. Gräva upp, plocka eller skada växter eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp för husbehov.
 9. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 10. Bedriva kommersiell verksamhet.
 11. Utan samråd med länsstyrelsen utföra undersökning eller forskning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2000
Areal: 22,3 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Naturvårdsverket samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Från väg 136 i Ölands Skogsby, ta av österut mot Kalkstad. Reservatet ligger ett par hundra meter väster om byn.

Parkeringsplats finns längs brukningsvägen.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet





Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss