Risk för gräsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Solberga alvar

Stenmur på Solberga alvar

Foto: Charlotta Larsson

Det hårda klimatet på alvaret ställer krav på allt som lever och växer där. Olika växter har hittat olika lösningar för att överleva den svåra sommartorkan.                         

Olika försvar mot torkan

Den lilla nagelörten övervintrar som planta, och sätter frö tidigt på våren. När torkan sätter in finns bara fröna kvar av nagelörten. De gror först när höstregnen börjar falla. Fårsvingeln har rustat sig mot vattenförlusterna genom att ha hårt hoprullade blad. Andra växter har små tjocka blad som fungerar på samma sätt.

Karg mark

Stora delar av Solberga alvar består av grusalvar. Det är extremt magra marker, som täcks av ett tunt lager grus. Gruset har vittrat loss från kalkberggrunden. Den här miljön är utsatt för både frost, torka och översvämningar och det är inte många växter som klarar att leva här.

Rar växt

Ölandssolvändan är en av de få som står ut. Den har en grov rot som håller den kvar trots frostsprängningar och skyfall. Ölandssolvändan finns ingen annanstans i världen utom här på Ölands alvar, men här är den desto vanligare. Då den blommar i juni lyser hela alvaret ljusgult.

Fornlämningar

Från Solberga alvar är det nära till Stormarens naturreservat. På järnåldern handlade ölänningarna med romarriket. Flera öländska fornborgar och fornbyar byggdes under denna Ölands guldålder. På Solberga alvar finns lämningar från den här tiden i form av tre gravfält och några stensättningar - runda flacka gravar kantade med stenar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Skada eller ta bort träd eller buskar som växer eller är döda.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 • Samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden.
 • Skada hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Samla in insekter.
 • Göra undersökning eller forskning.

C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.

Det är utöver vad som annars gäller förbjudet att:

 1. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade vägar och platser.
 2. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 3. Göra upp eld.
 4. Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet.
 5. Skada eller ta bort växande eller döda träd och buskar.
 6. Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 7. Samla in lösa stenar eller bryta loss bitar av berggrunden.
 8. Skada hägnader.
 9. Utan samråd med Länsstyrelsen utföra insamling, undersökning eller forskning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2005
Areal: 314 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Reservatet ligger inom Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Hitta hit

Reservatet är beläget väster om byn Solberga på södra Öland. Följ väg 136 söderut mot Ottenby till vägen som skär alvaret, mellan Södra Möckleby i väster och byn Torngård i öster. Längs vägen finns en parkerings- och informationsplats med rastbord, ungefär mitt på alvaret. Härifrån kan du följa den spångade strövstigen fram till reservatet.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet