Om Länsstyrelsen i Kalmar län

Sverige består av 21 län och i varje län finns en länsstyrelse. Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet och samtidigt ta hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar.

Länsstyrelsen ska ha ett statligt helhetsperspektiv i sitt arbete och samordna både olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. Vi ska också följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Det innebär att länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner i länet å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra.

Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen.

Landshövding och länsråd

Organisation Länsstyrelsen Kalmar län Öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsens byggnad och skylten KALMAR, foto: Iréne Bohman

Skylten KALMAR och Länsstyrelsens byggnad till höger. Foto: Iréne Bohman

Vision, värdegrund och varumärke

Vår vision och vår värdegrund utgör grunden för vårt arbete på Länsstyrelsen Kalmar län. Vår vision beskriver det vi vill uppnå. Vår värdegrund kan ses som basen för vårt arbete och hur vi vill uppfattas. 

"Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt."

Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi.

Effektivitet och service

 • Jag levererar rätt sak i rätt tid till rätt person.
 • Jag representerar alltid hela myndigheten.

Respekt för lika värde

 • Jag bemöter våra kunder med tydlighet, förståelse och ödmjukhet.
 • Jag stödjer kunderna utifrån deras behov.

Legalitet

 • Jag tolkar lagen utifrån hela länsstyrelsens uppdrag.
 • Jag skapar trygghet för mig och andra genom att agera rättssäkert.

Objektivitet

 • Jag arbetar för allas likhet inför lagen.
 • Jag utgår från sak och inte person.

Landskap och symboler

Kalmar län består av två landskap: Öland samt östra delen av Småland. Länsvapnet innehåller därför både det småländska lejonet och den öländska hjorten.

Småland

 • Blomma: Linnéa
 • Djur: Utter
 • Fisk: Mal
 • Fågel: Taltrast
 • Grundämne: Kalium
 • Insekt: Bålgeting
 • Mossa: Lysmossa
 • Sten: Röd växjögranit
 • Svamp: Koralltaggsvamp   
 • Äpple: Hornsberg

Öland

 • Blomma: Ölandssolvända
 • Djur: Näktergal
 • Fisk: Skrubbskädda
 • Fågel: Näktergal
 • Grundämne: Jod
 • Insekt: Rosenvingad gräshoppa
 • Mossa: Slät klockmossa
 • Sten: Ortoceratitkalksten
 • Svamp: Vårmusseron
 • Äpple: Ölands Kungsäpple

 • Länet har tolv kommuner: Borgholm, Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Vimmerby och Västervik.
 • Fastlandsdelen är drygt 25 mil lång och 7 mil bred. Avståndet mellan Ölands norra och södra spets är 13 mil, och det är cirka 2 mil tvärs över ön där den är som bredast.
 • Här finns det fler än 2 000 sjöar större än en hektar och antalet öar, kobbar och skär uppgår till cirka 16 000.
 • Både länets yta och befolkning utgör ca 3 procent av Sveriges totala yta och befolkning.

Riskvarnen kallas den byggnad där Länsstyrelsen Kalmar län har sitt kontor. Riskvarnen byggdes 1906-1907 i fyra våningar med fasad mot Kalmarsund. Redan 1911-1912 kompletterades Riskvarnen med ytterligare tre våningar. Här tillverkades till en början endast risstärkelse, men så småningom även vetestärkelse. Senare upphörde denna verksamhet och lokalerna togs i anspråk för den nya ris- och havrekvarnen. Senare kom lokalerna att helt upptas av Ångkvarnens verksamhet, som upphörde 1957. Kalmar kommun förvärvade båda byggnaderna 1972 och lät bygga om dem till bland annat kontor för kommunala förvaltningar. Länsstyrelsen flyttade in i lokalerna 2016.

Källa: Kalmar Lexikon

Kontakt

Länsstyrelsen Kalmar län

Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar

Telefon: 010-223 80 00