Strandhagen

Våradonis eller Arontorpsros som den också kallas

Fotograf: Anna Lindberg

Den vackra, gula blomman våradonis (Adonis vernalis) är en av Ölands verkliga botaniska specialitéer. I detta knappt ett hektar stora strandnära kalkgräsområde vid Kalmarsund, växer våradonisen med hela 30 procent av öns population.

Våradonis

Huvudsyftet med reservatet är att genom tidigt betespåsläpp och högt betestryck gynna och bevara de nuvarande cirka 3000 exemplaren av våradonis, samt om möjligt öka beståndet. Förbuskningen i markerna är det största enskilda hotet mot våradonisen. I Sverige växer våradonisen (Adonis vernalis), eller arontorpsrosen som den också kallas, vilt endast på södra Öland, Stora Karlsö samt södra Gotland. Blomningen sker i april-maj med intensivt gula blommor.

Pollenspridning

Viktigast av alla insekter för våradonisen är olika arter av sandbin som pollinerar blomman och därigenom sprider pollen från en blomma till pistillens märke på en annan. Gemensamt för dessa bin är att de gräver gångar i sandmark där de också bygger sina bon. Ängsmyrorna hör också till våradonisens bundsförvanter. De lockas av den oljerika och doftande fruktvävnaden och hjälper till med fröspridningen genom att de klarar att transportera frukten några meter från modersindividen.

Öppnas endast i stark ljus

Våradonisen återfinns framförallt i reservatets södra del. Längs stenmuren växer bland andra vildrosor och hagtorn. Buskarna utgör ett starkt hot mot våradonisen om de tillåts breda ut sig. Mulet och regnigt väder är utöver igenväxning våradonisens största naturliga hot. Dels kan den angripas av svampar, dels öppnar sig överhuvudtaget inte blomman förrän den belyses med starkt ljus. Insekterna tar sig då helt enkelt inte in i blomman och kan pollinera den.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Framföra alla slag av fordon eller farkoster.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 3. Tälta.
 4. Rida eller framföra hästfordon.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning.
 7. Göra upp eld.
 8. Gräva upp, plocka eller skada växter eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp för husbehov.
 9. Utan samråd med Länsstyrelsen utföra insamling, undersökning eller forskning.
 10. Utan Länsstyrelsens tillstånd bedriva kommersiell verksamhet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2001 (1939)
Areal: 0,9 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län