Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Strandhagen

Våradonis eller Arontorpsros som den också kallas

Foto: Charlotta Larsson

Naturreservatet Strandhagen har bildats med ett syfte – att bevara den sällsynta våradonisen. Den vackra, gula blomman är ett av Ölands botaniska guldkorn. En tredjedel av öns population växer i det här reservatet och söder om naturreservatet.

Sällsynt blomma

Våradonis, eller arontorpsros som den också kallas, är en av Ölands stora rariteter. Öland, Stora Karlsö och södra Gotland är de enda kända platserna i Sverige där den växer vilt. Det största hotet mot våradonisen är att markerna växer igen. Då konkurreras den lågvuxna adonisen snabbt ut av högväxta gräs och örter. Ett annat hot, som vi människor inte kan styra över, är mulet och regnigt väder. Då kan våradonisen angripas av svampar. Om inte solen tittar fram så bryr sig våradonisen dessutom inte om att öppna sina blommor. Då är det stängt för insekter och blommorna missar sin chans att bli pollinerade.

Hjälpsamma bin och myror

Våradonisen sprids med hjälp av insekter. Olika arter av sandbin är de viktigaste pollinerarna. Bina sprider pollen från en blomma till en annan. På så vis blir blommorna befruktade och kan utveckla frukter med frön. De oljerika och doftande frukterna lockar till sig ängsmyror. Myrorna bär i väg frukterna och därmed också fröna. Och om allt går vägen spirar en ny våradonis i den kalkrika jorden, en bit ifrån sin modersplanta!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra något fordon eller farkost.
 • Parkera motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 • Tälta.
 • Rida, köra häst och vagn eller liknande utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Samla in insekter.
 • Göra undersökning eller forskning.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Bedriva kommersiell verksamhet.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att:

 1. Framföra alla slag av fordon eller farkoster.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 3. Tälta.
 4. Rida eller framföra hästfordon.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning.
 7. Göra upp eld.
 8. Gräva upp, plocka eller skada växter eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp för husbehov.
 9. Utan samråd med Länsstyrelsen utföra insamling, undersökning eller forskning.
 10. Utan Länsstyrelsens tillstånd bedriva kommersiell verksamhet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2001 (1939)
Areal: 0,9 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Reservatet ligger inom Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Hitta hit

Reservatet ligger vid Kalmarsund, cirka 1 km V Mörbylilla. Området nås via en 750 meter lång grusväg som ansluter till väg 136 mittemot avtagsvägen mot Mörbylilla.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss