Naturreservat

Välkommen att besöka naturreservaten i Kalmar län!

Kontakta oss om frågor i skyddad natur

Naturskötselenheten

E-post direkt till oss: reservat.kalmar@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 80 00 (växeln)

Tyvärr finns inte beslut eller skötselplaner digitalt på webben, eftersom de innehåller personuppgifter. Kontakta Länsstyrelsen om du vill få någon handling skickad till dig.