Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Naturreservat

Naturreservat bildas för att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av friluftsområden.

Skyddet behövs både för naturens egen skull och för människans. Genom att skydda värdefulla områden från att förstöras eller försvinna, kan vi bevara vårt gemensamma natur- och kulturarv. Välkommen att besöka naturreservaten i Kalmar län!

Kontakta oss om frågor i skyddad natur

Naturskötselenheten
E-post direkt till oss: reservat.kalmar@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 80 00 (växeln)

Tyvärr finns inte beslut eller skötselplaner digitalt på webben, eftersom de innehåller personuppgifter. Kontakta oss om du vill få någon handling skickad till dig.

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss