Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Värnaby

En av Värnabys vackra bokar

Naturreservat utgörs av en liten bokskog som ligger intill den gamla landsvägen.

Vacker bokskog

Området är lätt kuperat och småblockigt. Bokarna är av ungefär samma ålder, med undantag av några gamla bokar som växer längs den stengärdesgård som följer vägen.  Bokskogen är tät och släpper inte ner mycket ljus till marken. De växter som klarar sig bra i skuggan och som du hittar här är framför allt lundgröe, kruståtel och buskstjärnblomma.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

  • Skada träd.
  • Bryta kvistar.
  • Göra inskrift i träd.

Det är förbjudet att olovligen avbryta grenar, göra inskärningar i träden eller i övrigt tillfoga dem skada.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1921
Areal: 1,3 hektar
Kommun: Kalmar
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger nära landsvägen. 100 meter norr om parkeringsfickorna går en grusväg in åt väster, reservatet ligger bara en liten bit in på den.

Cirka 500 meter norr om avtagsvägen mot Halltorp finns två parkeringsfickor. En på var sida om vägen.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss