Värnaby

En av Värnabys vackra bokar

Det här lilla reservatet bildades redan 1921. Syftet var att man ville bevara en skog med bara bok. Skogen har i princip skött sig själv i alla år vilket inneburit att även andra trädslag hittat hit. Men boken dominerar fortfarande, så här nästan 100 år efter att reservatet bildades!

Vacker bokskog

Reservatets bokskog växer på kuperad mark som är rik på sten och block. Merparten av bokarna är medelålders. Men det finns undantag. Utmed den stengärdesgård som följer vägen står några riktigt gamla bokar. Till skillnad från sina yngre släktingar, vars raka stammar tillsammans för tankarna till en pelarsal, har trädåldringarna grova och knotiga stammar.

Föränderlig skog

Vid lövsprickningen på våren är bokskogen kanske som vackrast. Då hittar solens strålar fortfarande ner till marken och när ljuset träffar bokarnas blad lyser de i vackra gulgröna nyanser. Efter lövsprickningen stängs ljuset ute och det blir dunkelt inne i skogen. Bara enstaka växter klarar att växa i de knappa ljusförhållandena. Gräsen lundgröe och kruståtel samt buskstjärnblomma är några exempel på växter som klarar av att växa i skuggan under bokarna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

  • Skada träd.
  • Bryta kvistar.
  • Göra inskrift i träd.

Det är förbjudet att olovligen avbryta grenar, göra inskärningar i träden eller i övrigt tillfoga dem skada.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1921
Areal: 1,3 hektar
Kommun: Kalmar
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger nära landsvägen. 100 meter norr om parkeringsfickorna går en grusväg in åt väster, reservatet ligger bara en liten bit in på den.

Cirka 500 meter norr om avtagsvägen mot Halltorp finns två parkeringsfickor. En på var sida om vägen.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss