Värnaby

En av Värnabys vackra bokar

Naturreservat utgörs av en liten bokskog som ligger intill den gamla landsvägen.

Vacker bokskog

Området är lätt kuperat och småblockigt. Bokarna är av ungefär samma ålder, med undantag av några gamla bokar som växer längs den stengärdesgård som följer vägen.  Bokskogen är tät och släpper inte ner mycket ljus till marken. De växter som klarar sig bra i skuggan och som du hittar här är framför allt lundgröe, kruståtel och buskstjärnblomma.

Föreskrifter

Det är förbjudet att olovligen avbryta grenar, göra inskärningar i träden eller i övrigt tillfoga dem skada.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1921
Areal: 1,3 hektar
Kommun: Kalmar
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län