Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Aboda klint

Utsikt från Aboda klint

Fotograf: Anna Lindberg

I det här reservatet finns en magnifik utsiktsplats – Aboda klint. Berget är 50 meter högt och stupar lodrätt ned i sjön Kleven. Från klintens topp blickar du ut över skogar och sjöar så långt ögat når. Skog dominerar även i reservatet, men i sydöst finns öppna odlingsmarker med små lövdungar.

Skogsklätt i barr och löv

Reservatets natur domineras av skog. Uppe på Aboda klint är skogen gles och domineras av knotiga hällmarkstallar. Men vanligast är barrblandskog med både gran och tall. Kring bergknallen i söder växer skog med vindpinade bergekar, en art som är relativt ovanlig i den här delen av landet. Bergeken är släkt med skogsek, eller ek som den vanligen kallas.

Trumvirvlar och rop

Om våren ljuder trumvirvlar i skogen, när olika hackspettar talar med varandra. Det är ofta hanarna som trummar, för att annonsera ”Här är jag!”. Trumvirvlarna smattrar likt kulsprutor och skiljer sig markant från de glesa knackningar som hörs året runt, när hackspettarna hackar på grenar och trädstammar för att få fram mat. Vissa hackspettar, som gröngöling, kommunicerar med rop istället för trumvirvlar. Den har ett långt, gällt läte som består av en räcka toner.

Utsikt, motion, fiske och bad

I Aboda naturreservat kan du hitta på många olika saker. Tar du dig upp på utsiktsberget Aboda klint bjuds du på vyer över ett vidsträckt skogs- och sjölandskap. Vill du åka längdskidor, jogga eller bara promenera finns det flera slingor att välja mellan. Vid Klevens östra strand finns en liten trevlig badplats med eldstad. Vill du testa fiskelyckan i någon av sjöarna, tänk på att du då behöver fiskekort.

Parkeringsplats för cirka 500 bilar är belägen vid östra reservatsgränsen. Tio platser upplåts för husvagnsuppställning.

Högsbyleden, en åtta mil lång vandringsled, passerar reservatet. Finns även motionsspår med 2,5 och 5 km längd.

Uppe på klintens krön ligger en servering och raststuga med plats för cirka 70 gäster.

Skidbackar 200 respektive 400 meter långa med en fallhöjd på 56 respektive 30 meter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada eller ta bort växande träd, buskar eller växter.
 • Plocka blommor.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Skada eller ta bort hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).
 • Tälta, ställa upp husvagn eller liknande.
 • Göra upp eld någon annanstans än på särskilt anvisade platser.
 • Köra motordrivet fordon, cykel eller annat transportmedel utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera på annan plats än på iordningställda parkeringsplatser.
 • Störa miljön med höga ljud som till exempel musik, video eller radio.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Inom reservatet är det förbjudet att:

 1. skada eller borttaga fasta naturföremål eller ytbildningar;
 2. skada eller borttaga växande träd, buskar eller växter, blomplockning härunder inbegripen;
 3. avsiktligt störa djurlivet;
 4. medföra okopplad hund;
 5. skada eller borttaga befintliga hägnadsanordningar;
 6. tälta, uppställa husvagn eller dylikt eller uppgöra eld annorstädes än pA särskilt anvisade platser;
 7. framföra motordrivet fordon, cykel eller annat transport-medel annorstädes än på därför avsedda vägar eller stigar;
 8. parkera annorstädes än på för ändamålet iordningställda platser samt
 9. på störande sätt utnyttja radio, TV, grammofon, bandspelare eller dylikt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förServering Servering

Fakta

Beslutsår: 1973
Areal: 120 hektar
Kommun: Högsby
Markägare: Högsby kommun
Förvaltare: Högsby kommun i samråd med Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Vägskyltar "Aboda klint friluftsområde" från väg 34 mellan Högsby och Ruda samt från Kråksmåla vid väg 125.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss