Bergholmen - Stora Kalvö

Bergholmen-Stora Kalvö

Fotograf: Martin Hägerås

Bergholmen är ett passande namn på den här urbergsknallen i
Grytfjärden. På det sura, magra urberget som reser sig 30 meter över vattenytan, växer hällmarkstallskog. Trots att de knotiga tallarna inte ser mycket ut för världen har många av dem uppnått en imponerande ålder.

Anspråkslös tallskog

De flesta tallar på Bergholmen är över 150 år gamla, och flera av dem närmar sig 200-årsstrecket. Det är svårt att tro eftersom träden ger ett beskedligt intryck vad gäller höjd och grovlek. Att träden trots sin ålder inte är grövre, beror på det tunna och magra jordtäcket. Men här och var på ön, där jordtäcket och näringstillgången tillåter, kan man även se riktigt grova och högvuxna tallar.

Ljudliga lavmattor

Det krasar och knastrar under skosulorna när man kliver runt på ön en torr sommardag. Det är de torktåliga renlavarna som ger sig till känna. Det finns flera olika slags renlavar och tillsammans färgar de hällarna i olika grå och vitgula nyanser. De dekorativa renlavarna används som prydnad till jul. Då saluförs de ofta under det felaktiga namnet ”vitmossa”.

Vedsvamp med höga krav

Lyft blicken mot tallarnas silvergrå stammar och titta noga! Det du vid första anblick trodde var en avbruten gren, kan i själva verket vara den oansenliga talltickan. Då vet du att trädet den växer på är mer än 150 år gammalt. Eftersom talltickan är så kräsen, är den också ovanlig.

Död ved – mums för småkryp

Skogen på Bergholmen tillåts leva och dö i sin egen takt. Döda träd blir snabbt hem och mat åt ett myller av insekter. Därför får man inte plocka och elda upp döda träd och grenar i naturreservatet.

Märkt av isen

Det är inte mycket som rår på det hårda urberget. Men kilometertjock inlandsis är svår att motstå. Att Bergholmen utsatts för isens krafter syns i nord- och sydväst, där berget är rundslipat och blankpolerat.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra något fordon eller farkost.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld någon annanstans än i en grill som du har tagit med eller i friluftskök.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Sätta ut fällor för att samla in insekter.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra alla slag av fordon eller farkoster.
 2. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 3. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 4. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 5. Göra upp eld annat än i medhavd grill eller friluftskök.
 6. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 7. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 8. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 1. Samla in insekter med fällor som dödar.

Det är förbjudet att utan samråd med Länsstyrelsen:

 1. Utföra undersökning eller forskning.

Föreskrifterna under C gäller inte ägare eller innehavare av särskild rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2010 (1966)
Areal: 9,6 hektar
Kommun: Västervik
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Ön ligger i Grytfjärden norr om Loftahammar. Bergholmen-St Kalvö kan bara nås med båt. Det finns inga bryggor på ön men det går att lägga till vid flera platser runt ön.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss