Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fjelebo

Ängen i Fjelebo

Foto: Charlotta Larsson

Naturreservatet utgörs till största delen av en slåtteräng med många hävdgynnade växter.                         

Grönsippa

Inom reservatet förekommer sådana typiska slåtterarter som sommarfibbla, ängsvädd, prästkrage, svinrot och stagg. I reservatet har även en ovanlig form av vitsippa, "grönsippan" (Anemone nemorosa forma bracteata) en av sina få växtplatser i länet. Blommornas vita kronblad är hos grönsippan ersatta av djupt flikade gröna blad.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

  • Plocka eller gräva upp grönsippa.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att:

Det är förbjudet att plocka eller uppgräva nu ifrågavarande grönsippa.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Beslutsår: 1957
Areal: 1,7 hektar
Kommun: Nybro
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Sväng av norrut vid skylten Fjelebo från väg 31 mellan Nybro och Kalmar.

En mindre parkeringsplats finns i anslutning till reservatet.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss