Fjelebo

Ängen i Fjelebo

Fotograf: Charlotta Larsson

Naturreservatet utgörs till största delen av en slåtteräng med många hävdgynnade växter.                         

Grönsippa

Inom reservatet förekommer sådana typiska slåtterarter som sommarfibbla, ängsvädd, prästkrage, svinrot och stagg. I reservatet har även en ovanlig form av vitsippa, "grönsippan" (Anemone nemorosa forma bracteata) en av sina få växtplatser i länet. Blommornas vita kronblad är hos grönsippan ersatta av djupt flikade gröna blad.

Föreskrifter

Det är förbjudet att plocka eller uppgräva nu ifrågavarande Grönsippa.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1957
Areal: 1,7 hektar
Kommun: Nybro
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län