Höga flöden i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Talldungen

Tallticka på gammal tall

Foto: Martin Hägerås

I det här reservatet skyddas en gammal, värdefull tallskog. Några av de tallar som växer här spirade för över 200 år sedan. Skogen växer uppe på en grusås, som bildades under den senaste istiden.    

Tåligt träd

Tallen är kanske Sveriges tuffaste träd – den klarar sig nästan överallt. På de magraste av jordar och blåsigaste av öar. Bäst växer den om det är varmt och torrt. Då blir tallen en ståtlig ”fura”, högrest och rakstammad – som här i Talldungen.

Gamla tallar

Reservatets tallar är i genomsnitt omkring 200 år gamla, de äldsta nästan 250 år. Så här gamla tallar ser man inte ofta nu för tiden, eftersom tallar normalt avverkas när de är runt 100 år. Det är också mycket ovanligt att gammal skog blir kvar alldeles intill ett samhälle, som vid Misterhult.

Myller av liv

Många av tallens invånare är mycket små och kan vara svåra att upptäcka. Det handlar om myror, skalbaggar och larver som lever under barken eller inne i stammarna. Om du tittar närmare på trädens bark och rötter kan du se hål och gångar som småkrypen gnagt. Småkrypen blir till mat åt skogens fåglar. Större hål i tallarna är spår efter större hackspett, som letat efter myror och andra småkryp.

Verk från istiden

Reservatet är en del av Misterhultsåsen, som bildades under den senaste inlandsisen. När isen smälte transporterades sten, grus och sand av stora isälvar som forsade fram under isen. Vid isens kant minskade vattnets hastighet och materialet som isälvarna fört med sig sjönk till botten och bildade långsträckta ryggar – åsar.

Nyttjad sedan länge

Det är ingen tillfällighet att vägen genom Misterhults samhälle går på åsen. Åsar är torra och bra att vandra på och har i alla tider använts som vägar. De har också fått tjäna som begravningsplats. I reservatet finns till exempel ett litet gravfält med tre stensättningar och ett par resta stenar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada eller ta bort växande träd eller buskar.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Bygga en byggnad.
 • Tälta
 • Göra upp eld.
 • Odla.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Lämna kvar sopor eller skräpa ner.

Det är förbjudet att förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildningar, att med nedan angiven inskränkning fälla eller skada växande träd och buskar eller borttaga växter eller växtdelar, att jaga, fånga eller avsiktligt döda djur eller bortföra ägg eller bo, att uppföra byggnad av något slag, uppsätta tält eller uppgöra eld, att verkställa odling, att uppsätta eller anbringa tavla - nödiga fridlysningstavlor undantagna - plakat, inskrift eller annan störande anordning samt att genom kvarlämnande av avfall eller i övrigt på vad sätt det vara må nedskräpa området.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1955
Areal: 5 hektar
Kommun: Oskarshamn
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger direkt norr om Misterhults samhälle

Parkeringsplats finns vid skolan, söder om reservatet.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss