Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Djursnäs kase

Utsikt från Djursnäs kase

Fotograf: Daniel Cluer

Från berget Djursnäs kase har du storslagen utsikt över havsviken Syrsan. På väg upp till toppen passerar du lummiga lundar, barrskog med lövträd och hällmarkstallskog. Har du riktigt tur kanske den ovanliga hasselsnoken skymtar förbi!

Dramatisk natur

När naturreservatet bildades 1974 var det för att ”bibehålla ett vackert och markant inslag i landskapet”. Och visst är Djursnäs kase markant, med höga bergspartier och branter i väster. För den som vill uppleva den vackra naturen finns en stig som bitvis är brant och svårtillgänglig. När du når bergets topp kan du blicka ut över havsvikarna Syrsan och Porsviken.

Skiftande natur

I hällmarkerna växer tallskog och på marken breder lavmattor ut sig. När man lämnar de karga markerna får tallen sällskap av gran och lövträd som asp och björk. I sluttningarna och nedanför berget blir lövträden alltmer vanliga och skapar små lundar tillsammans med hassel och andra buskar. Här och var står senvuxna, grova ekar.

Fält och rösen

Uppe på berget finns ett stort klapperstensfält. Fältets stenar fördes hit av inlandsisen och därefter har vågor på forna hav slipat dem runda. En del stenar har flyttats av mänsklig hand. De människor som levde här på bronsåldern hämtade sannolikt sten från fältet till sina gravrösen. Rösena, som är fyra till antalet, finns på bergets topp.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada eller ta bort växande träd, buskar eller växter.
 • Du får inte plocka blommor.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, fåglar eller deras ungar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Skada eller ta bort hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).
 • Göra upp eld.
 • Tälta, ställa upp husvagn eller liknande.
 • Störa miljön med höga ljud som till exempel musik, video eller radio.

Det är förbjudet att

 1. skada eller borttaga fasta naturföremål eller ytbildningar,
 2. skada eller borttaga träd, buskar eller växter, blomplockning härunder inbegripen,
 3. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur eller fåglar eller deras ungar eller borttaga eller skada ägg eller bon eller annorledes störa djurlivet,
 4. medföra okopplad hund,
 5. skada eller borttaga befintliga hägnadsanordningar,
 6. uppgöra eld,
 7. tälta, uppställa husvagn eller dylikt,
 8. på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller dylikt.

Föreskrifterna enligt C. skall ej gälla markägaren eller annan sakägare.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1974
Areal: 20 hektar
Kommun: Västervik
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Längs E22, i höjd med Edsbruk svänger du av mot Helgenäs och Djursnäs. Reservatet ligger cirka 3 km sydost om Helgenäs.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss