Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Alvlösa

Alvlösa alvar

Foto: Charlotta Larsson

Reservatet är beläget i den mellersta delen av Stora alvaret på västra sidan mittmuren.                         

Alvarmarken

Här är alvaret öppet och domineras av tunna jordar. Tjockare jordlager med torrängsvegetation finns dels längst i öster, dels i västra delen. I östra delen finns ett väl utvecklat karstområde. Alvaret saknar i det närmaste träd och är endast svagt buskbevuxet. De tätaste bestånden av en finns vid den sprickrika berggrunden i den östra delen. Området har stort ekologiskt, landskapshistoriskt och geologiskt värde. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 1. Köra motordrivet fordon.
 2. Tälta mer än en natt på samma plats.
 3. Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 4. Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 5. Ta bort eller skada ägg eller bon.
 6. Avsiktligt störa djurlivet.
 7. Skada eller ta bort träd, buskar, mossor och lavar som växer eller är döda.
 8. Samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden.
 9. Använda området för orienteringstävling eller träning.
 10. Skada hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).
 11. Använda området för militärövningar.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt

Inom området är det förbjudet att

 1. Framföra motordrivet fordon
 2. tälta mer än en natt på samma plats
 3. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 4. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet
 5. skada eller ta bort växande eller döda träd, buskar, mossar och lavar
 6. samla in lösa stenar eller bryta loss bitar av berggrunden
 7. anordna orienteringstävling eller träning därför
 8. skada hägnader
 9. använda området för militärövningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1992
Areal: 146,3 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Reservatet ligger inom Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Hitta hit

Cirka 1,5 km nordost om Smedby kyrka. Områdets västgräns ligger cirka 500 meter från västra landsvägen (väg 136) och nås till fots därifrån.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss