Risk för gräsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stjälkhammar

Utsikt över Uknadalen från Stjälkhammars naturreservat

Foto: Anna Lindberg

Här kan du uppleva orörda skogar och fantastiska vyer över Uknadalens vackra landskap. Promenaden mot toppen känns i benen, men är väl värd besväret. Lägg märke till alla gamla barrträd och knotiga ekar längs vägen. De är hem åt en lång rad sällsynta djur och växter, alltifrån pyttesmå mossor till stora fåglar.

Gamla och vilda skogar

Att bruka skogen har alltid varit svårt i de mäktiga branter norr om Åkervristen. Skogen har lämnats åt sitt öde och träden har fått leva och dö i sin egen takt. Här står knotiga och förvridna ekar, grova aspar och andra lövträd tillsammans med gamla tallar och granar. Även uppe på toppen av berget och vid sjön Trehörn växer grov tallskog som är så gott som opåverkad av skogsbruk.

Artrikt

Gamla, grova och döda träd är ovärderliga för en rad organismer som inte gillar snabba förändringar i sin livsmiljö. Det kan till exempel röra sig om skalbaggar som lägger ägg i gamla tallar. Eller nogräknade lavar som endast växer på grov, uppsprucken bark. Här lever också mossor, vars sporer nogsamt ser till att gro på fuktig, förmultnande ved. Artrikedomen kan vara svår att uppleva för den ovane, men den gamla skogens storslagenhet är isig en upplevelse.

Vandra i naturen

Genom naturreservatet passerar 2,6 km av Tjustleden. Söderifrån slingrar sig leden brant uppför berget. Leden följer därefter en fin gammal körväg. I naturreservatets östra delar finns inga stigar. Här ger man sig ut på egen hand bland stock och sten. Branterna är inte fullt lika dramatiska som i de västra delarna, men det är ändå något av en strapats att ta sig fram.

Vandringsleden ”Tjustleden” passerar genom naturreservatet (cirka 3 km) och man kan ansluta på leden från parkeringsplatsen.

Naturskyddsföreningen i Tjust ansvarar idag för skötsel av vandringsleden. Delar av naturreservatet är otillgängligt på grund av branterna.

Från bergen har man en storslagen utsikt över Uknadalen och de som vandrar på leden har goda möjligheter att på närmare håll se flera av de fina miljöer som finns inom reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du
 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.

C. Ordningsföreskrifter för allmänheten enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.

Det förbjudet att inom reservatet:

 1. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 2. Göra upp eld.
 3. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 4. Medvetet störa djurlivet.
 5. Gräva upp, plocka, samla in eller på annat sätt skada hotade växt- och djurarter.
 6. Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.

Föreskrifterna under C gäller ej ägare eller innehavare av särskild rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2008
Areal: 183 hektar varav 137,2 hektar land
Kommun: Västervik
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet är belägen norr om vägen mellan Edsbruk och Falerum. Cirka 6 km sydost om Falerum svänger man av mot Stjälkhammar. Efter 300 meter finns parkeringsmöjligheter på vänster sida av vägen intill Storån.

Vandringsleden ”Tjustleden” passerar genom naturreservatet (cirka 3 km) och man kan ansluta på leden från parkeringsplatsen.

Naturskyddsföreningen i Tjust ansvarar idag för skötsel av vandringsleden. Delar av naturreservatet är otillgängligt på grund av branterna.

Från bergen har man en storslagen utsikt över Uknadalen och de som vandrar på leden har goda möjligheter att på närmare håll se flera av de fina miljöer som finns inom reservatet.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss