Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ljungåsen

Mäkta stentorg i Ljungåsens narurreservat

Fotograf: Pierre Stjernfeldt

Den säregna stenvallen är en ombildad rullstensås.

Format av is och hav

Ljungåsens klapperstensfält uppmärksammades redan 1907 av Sveriges Geologiska Undersökning. Fältet beskrevs då bestå av stenar "af omkring ett barnhufvuds storlek eller större". Stenarna kommer från den senaste inlandsisen, som när den smälte för ca 12 000 år sedan avsatte alltifrån stora stenar till fint grus. Efter isen hade smält bildades Ancylussjön, ett förstadium till Östersjön. Sjöns vågor spolade bort allt fint material och lämnade kvar de grövre stenarna. De vallar och halvmånformade gropar som man idag kan se på fältet har sannolikt bildats av vågor och bränningar.

Naturreservatets växtlighet

I de torra, magra markerna är växtligheten sparsam. Tall dominerar trädskiktet och under trädkronorna breder högvuxen ljung och mattbildande mjölon ut sig. Tätt intill marken växer husmossa, kvastmossa och väggmossa. Där det är mycket torrt dominerar olika renlavar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

  • Flytta sten, grus eller jord.
  • Gräva eller dra upp växter.
  • Förstöra humustäcke.
  • Du får inte täcka marken med något.
  • Du får inte bygga byggnader eller andra anläggningar.

Inom fridlysningsområdet får sten, grus eller jord ej rubbas till sitt läge. Växtlighet eller humustäcke för ej avlägsnas i annan mån än vad som framgår av skötselplanen sägs. Marken får ej täckas. Inom området får ej uppföras byggnader eller andra anläggningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1960
Areal: 5 hektar
Kommun: Västervik
Markägare: Västerviks kommun
Förvaltare: Västerviks kommun i samråd med Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger längs med infartsvägen till Västervik. Information om Ljungåsen finns i anslutning till informationsplatsen om Västervik.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss