Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ljungåsen

Mäkta stentorg i Ljungåsens narurreservat

Fotograf: Pierre Stjernfeldt

När du står på Ljungåsens klapperstensfält har du flera kilometer till havet. Men för cirka 11 000 år sedan var det här en stenstrand, som havets vågor slog upp mot. Stenarna nöttes mot varandra och slipades runda. När landet höjde sig efter istiden hamnade klapperstensfältet en bra bit upp på land. År 1907 uppmärksammades det vackra stenfältet av geologer och 1960 skyddades det geologiskt värdefulla området.

Transport av stenar

Under istiden täcktes stora delar av Skandinavien av en mäktig inlandsis. När isen expanderade söderut plockade den upp material på vägen, alltifrån stora block till små stenar. Den tunga isen smulade också sönder stora block till småsten och grus, som också fastnade i isen. När klimatet blev varmare smälte isen. Isfronten drog sig tillbaka och allt material som varit fastfruset inne i isen hamnade på landbacken. Som här vid Ljungåsen, där stora mängder sten lämnades kvar av isen.

Stenstrand

När isen smält höjdes havsnivån och Ljungåsens klapperstensfält täcktes av vatten. Med tiden höjde sig land. Stenfältet blev till en strand som bearbetades av havets vågor. Stenar slipades runda när vågor fick dem att rulla runt och nötas mot varandra. Vågorna skapade också strandvallar och halvmåneformade gropar, som går att se än idag på klapperstensfältet. Strandvallarna visar hur högt havsnivån befunnit sig en gång i tiden.

Geologisk sevärdhet

I takt med att landhöjningen fortsatte hamnade Ljungåsens klapperstensfält allt längre från havet. Idag är det flera kilometer till närmsta strand men fältet är bevarat i det skick som havet lämnade det för tusentals år sedan. Att det fortfarande är öppet beror på att växter har svårt att gro i den karga miljön. Frön spolas ner bland stenarna av regnvatten, till en miljö där det knappt finns något att växa i och dit ljuset inte når.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

  • Flytta sten, grus eller jord.
  • Gräva eller dra upp växter.
  • Förstöra humustäcke.
  • Du får inte täcka marken med något.
  • Du får inte bygga byggnader eller andra anläggningar.

Inom fridlysningsområdet får sten, grus eller jord ej rubbas till sitt läge. Växtlighet eller humustäcke för ej avlägsnas i annan mån än vad som framgår av skötselplanen sägs. Marken får ej täckas. Inom området får ej uppföras byggnader eller andra anläggningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1960
Areal: 5 hektar
Kommun: Västervik
Markägare: Västerviks kommun
Förvaltare: Västerviks kommun i samråd med Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger längs med infartsvägen till Västervik. Information om Ljungåsen finns i anslutning till informationsplatsen om Västervik.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss