Kulturmiljöer

Välkommen att besöka värdefulla kulturmiljöer i Kalmar län.

Kontakta kulturmiljöenheten om du har frågor eller funderingar kring kulturhistoriska besöksmål.

E-post till kulturmiljöenheten
Telefon: 010-223 80 00 (växeln)