Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stenbergsmo

Mossklädda trädbaser

Foto: Daniel Cluer

Delar av den här skogen uppmärksammades redan på 1920-talet. Tack vare några skogsfantaster fridlystes området, främst för sina gamla granars skull. Nu, cirka 100 år senare, har de äldsta träden hunnit bli över 250 år gamla!

Vart ska du gå?

Vart du än vänder dig i reservatet så vandrar du genom skog. Men skogen ser inte likadan ut överallt. I den sydöstra delen finns reservatets äldsta skog, med pampiga granar. Går du västerut är skogen betydligt yngre. Detsamma gäller om du fortsätter norr om vägen, där du slutligen kommer fram till en liten porlande bäck. I nordöst är barrskogen uppblandad med mycket lövträd.

Urskogslikt

Det är en speciell känsla att vandra i en gammelskog. Ena stunden vandrar du i skuggan av alla träd, för att plötsligt nå en ljus glänta där döda träd fallit till marken. De fallna stammarna bildar skogens egna plockepinn. Liksom block och stenar är stammarna klädda med skogens egen heltäckningsmatta av mossor.

Till glädje för många

Skogen i Stenbergsmo är hem för många olika växter och djur. Många av dem lever i det fördolda, som skalbaggslarver som gnager sig fram genom gammelträdens stammar. Men så finns det de som drar uppmärksamheten till sig, som den märkliga tallörten. Det är en köttig växt som saknar klorofyll, därav den bleka färgen. Mindre lätt att upptäcka är knäroten, en liten skogsorkidé som växer i de tjocka mossmattorna och som blommar i juli-augusti.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn i mer än två dygn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Tälta.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Sätta ut fällor för att samla in insekter.

C. Ordningsföreskrifter för allmänheten enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra motorfordon annat än på befintlig väg.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än högst två dygn i följd på särskilt anvisad plats.
 3. Tälta.
 4. Medvetet störa djurlivet.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch, konstföremål eller liknande anordning eller göra inskrift.
 7. Göra upp eld.
 8. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 9. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 10. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Det är vidare förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 1. Sätta ut fällor för insamling av insekter.

Föreskrifterna under C gäller inte ägare eller innehavare av särskild rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2007
Areal: 30,3 hektar
Kommun: Högsby
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Från Högsby – kör mot Fågelfors. Efter Horsebergasjön, ta av åt höger på Horsebergsvägen. Följ denna till AK-vägen där man svänger vänster. Sväng sedan höger och vänster på Kringelmossevägen och Strutmossevägen tills ni hamnar vid en mindre parkering samt reservatsskylt inne i reservatet.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss