Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stormaren

Den fågelrika våtmarken i Stormaren

Foto: Johan Teiffel

Naturreservatet Stormaren är en mosaik av fuktängar, vätar, torrängar, grusalvar och hällmarker. I norr ligger Stormaren – alvarets djupaste alvarsjö. Sjön och omkringliggande våtmarker lockar till sig mycket fågel.

Stormaren

En alvarsjö är en grund vattensamling snarare än en sjö. På sommaren kan stora områden bli helt torrlagda och då blottläggs vit kalkbleke på alvarsjöns botten. Alvarsjön Stormaren skiljer sig från övriga alvarsjöar eftersom den ligger i en tydlig svacka i berggrunden. Den är som djupast 2,4 m vilket gör den till Ölands djupaste alvarsjö.

Våtmarksväxter

Mitt i alvarsjön växer ag, bladvass och bunkestarr. Sjön kantas av blomsterrika fuktängar med bland annat ängsvädd och krissla. I anslutning till sjön finns också vätar, tillfälliga vattensamlingar som torkar ut på sommaren. Här växer sällsyntheter som strandviol och majviva.

Fågellivet

Till sjön Stormaren kommer såväl häckande som rastande fågel. Till stamgästerna hör skedand, rödbena och enkelbeckasin. Vissa år häckar vattenrall, årta och svarthakedopping. Under perioden 1/4 - 31/7 är det inte tillåtet att vistas i området, vilket betyder att du får studera fåglarna på lite avstånd.

Himlens härskare

Vill du se rovfåglar har du kommit rätt! Brun kärrhök och ängshök jagar regelbundet under vår och sommar. På hösten avlöses de av blå kärrhök och fjällvråk. Numera är örnar en vanlig syn året runt. Oftast handlar det om havsörn, men även en och annan kungsörn kan segla förbi i skyn. Under 1970- och 80-talet var örnarna riktigt illa ute men efter decennier av framgångsrikt fågelskyddsarbete har örnarna ökat i antal.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Under 1 april - 31 juli får du inte vara på de områden som är markerade på kartan som du kan se längre ner på sidan, eller på plats i reservatet.
 • Göra upp eld.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att:

 1. Beträda eller vistas inom det område som är markerat på bifogad beslutskarta, bilaga 1, under tiden 1 april – 31 juli.
 2. Göra upp eld.
 3. Gräva eller dra upp växter med rötterna.
 4. Utan samråd med Länsstyrelsen utföra undersökning eller forskning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Beslutsår: 2002
Areal: 213,4 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Reservatet ligger inom Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Hitta hit

Reservatet är beläget SO Södra Möckleby på södra Öland. Följ väg 136 söderut mot Ottenby till södra Möckleby (cirka 37 km) ta av mot Torngård över alvaret. Ungefär mitt på alvaret finns informationsplatsen, Gräsgårdsbrottet. Förutom parkeringsplats och informationstavla finns här rastbord att tillgå. Härifrån når du reservatet till fots, cirka 1 km.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss