Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stormaren

Den fågelrika våtmarken i Stormaren

Foto: Johan Teiffel

Alvaret är rikt på vätar, det vill säga tillfälliga vattensamlingar. Under sommaren torkar dessa vanligen ut. De så kallade alvarsjöarna är dock tillräckligt djupa för att kunna ha en vattenspegel under hela året.

Alvarsjön

Stormaren är en alvarsjö med vattenspegel under hela året. Här finns ett rikt fågelliv och en spännande flora. Degerhamns alvar utgörs till stor del av grus- och hällmarksalvar med vackra hedar där det växer ölandssolvända, backtimjan, bergsskrabba, alvarglim och fältsippa. I området finns också rosenvingad gräshoppa, som har sin huvudsakliga utbredning på centralasiens stäpper. Här på Stora alvaret finns den kvar som en relikt sedan varmare tidsåldrar och trivs på de knastertorra grusmarkerna. Man upptäcker den när den flyger undan med ett ljudligt rasslande och visar sina rosenfärgade bakvingar.

Det rika fågellivet

Sjöfåglar

Stormaren är en bra plats för att se sjöfåglar. Här finns ett fint urval av Sveriges simänder och man kan hitta både smådopping och svarthakedopping. Oftast ses de i kanten av sjön mot starr- och vassruggar. Betydligt enklare att hitta är de stora och högljudda grågässen. Under sommaren ses de ofta i stora flockar vid Stormaren. Gåsfamiljen håller ihop under flyttningen till och från övervintringsplatserna och på så vis lär sig ungarna att hitta vägen.

Rovfåglar

Stormaren är också en bra lokal för rovfåglar. Brun kärrhök och ängshök jagar regelbundet i området och under september och oktober avlöses de av blå kärrhökar och fjällvråkar. Nu för tiden är det heller inte ovanligt att åter igen se örnar i omgivningarna. Oftast handlar det om havsörn, men från oktober och framåt finns det chans att se kungsörn.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Under 1 april - 31 juli får du inte vara på de områden som är markerade på kartan som du kan se längre ner på sidan, eller på plats i reservatet.
 • Göra upp eld.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att:

 1. Beträda eller vistas inom det område som är markerat på bifogad beslutskarta, bilaga 1, under tiden 1 april – 31 juli.
 2. Göra upp eld.
 3. Gräva eller dra upp växter med rötterna.
 4. Utan samråd med Länsstyrelsen utföra undersökning eller forskning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Beslutsår: 2002
Areal: 213,4 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Reservatet ligger inom Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Hitta hit

Reservatet är beläget SO Södra Möckleby på södra Öland. Följ väg 136 söderut mot Ottenby till södra Möckleby (cirka 37 km) ta av mot Torngård över alvaret. Ungefär mitt på alvaret finns informationsplatsen, Gräsgårdsbrottet. Förutom parkeringsplats och informationstavla finns här rastbord att tillgå. Härifrån når du reservatet till fots, cirka 1 km.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss