Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Möckelkullen

Utsikt från Möckelkullen

Foto: Pierre Stjernfeldt

Möckelkullen reser sig 45 meter över omgivningen. Promenaden upp till toppen känns i benen men gör ett försök! Lönen för mödan är en enastående utsikt. Blir du alltför trött kan du slå dig ner på en bänk och vila längs vägen eller ta en paus och titta på alla fina blommor som växer i den trädklädda betesmarken.

Det var en gång...

En gammal saga från Odensvitrakten handlar om två jättar. Jättarna roade sig med att gräva en grop. De grävde och grävde och jorden kastade de upp i en stor, rund hög. Gropen de grävde blev till Enebygöl och högen fick så småningom namnet Möckelkullen. I dag är Möckelkullen skyddad som naturreservat. Vi tror inte längre på jättar utan vet att kullen bildades under istiden.

Minne från istiden

Möckelkullen består av sand, grus och sten. För att förstå hur kullen bildats måste vi göra en lång resa tillbaka i tiden. Ända till slutet av istiden då isen smälte och sakta men säkert drog sig norrut. Men så blev det kallare under en period för cirka 11 000 år sedan och is­kanten låg mer eller mindre stilla. Ur isen forsade vatten fram med sand, grus och sten som byggde upp åsar, kullar och andra landskaps­former framför iskanten. Möckelkullen är bara en av många istida former som uppstod i trakten under den här tiden.

Värmeälskande insekter

På kullens södra sida har en mängd värme­älskande insekter hittats. Många har fantasi­eggande namn som rökfärgad säckspinnare, hårig säckspinnare, smalsprötad bastardsvärmare och geting­lik glasvinge. Säckspinnarna är en spännande grupp av fjärilar. Honorna är oftast utan vingar. Hos vissa arter saknas hannar och förökningen sker då utan befruktning. Larverna spinner en säck som de lever i och som gett fjärilsfamiljen dess namn.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada eller ta bort växande träd, buskar eller växter.
 • Plocka blommor.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Tälta eller ställa upp husvagn.
 • Göra upp eld.
 • Störa miljön med höga ljud som till exempel musik, video eller radio.
 • Köra något fordon, cykel eller farkost utanför utpekade vägar.

C. Föreskrifter med stöd av 10 5 naturvårdslagen om vad allmänheten har att iakttaga inom reservatet.

Det är förbjudet att:

 1. skada eller borttaga fasta naturföremål eller ytbildningar,
 2. skada eller borttaga träd, buskar eller växter, blomplockning härunder inbegripen,
 3. medföra okopplad hund eller annat husdjur,
 4. tälta eller uppställa husvagn,
 5. uppgöra eld,
 6. på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller dylikt samt
 7. framföra cykel, motordrivet fordon eller övriga transportmedel.

Förbudet vid B:7 skall ej utgöra hinder mot transporter för fiskets och jordbrukets behov på vägen i väster genom området i anslutning till fiskarboden.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förSkidled Skidled
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förTältplats Tältplats

Fakta

Beslutsår: 1972
Areal: 6 hektar
Kommun: Västervik
Markägare: Västerviks kommun
Förvaltare: Västerviks kommun i samråd med Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger strax söder om Odensvi samhälle.

Norr om reservatet finns parkering, tältplats, toalett, sopkärl och en badplats.

Rastbord och vilbänkar finns på vägen upp mot toppen

På toppen finns en vädersnurra och här har man fin utsikt

Det finns en skidanläggning i reservatets västra del.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss