Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hulterstad alvar

Hulterstads alvar om våren

På Hulterstads alvar kan du uppleva Stora alvarets karga och sällsamma skönhet. Reservatet bjuder på storslagna vyer, ett rikt fågelliv och sällsynta växter. Här finns mycket att upptäcka!

Stora alvaret i miniatyr

På Hulterstads alvar möts du av ett mycket öppet landskap som är en mosaik av alvarets typiska miljöer. Grusalvar dominerar och i väster finns områden med hällmarker genombrutna av sprickor (karst). På djupare jordar breder torr- och fuktängar ut sig likt gröna öar.

Skiftande flora

Ölandssolvändan är grusalvarets karaktärsart nummer ett. Den är en endemisk art, vilket innebär att Öland är dess enda växtplats i världen. På hällmarkerna växer den väldoftande backtimjan tillsammans med sällsyntheter som stor sandlilja, alvarstånds och klipplök. I de torra gräsmarkerna finns också en spännande flora, med arter som toppjungfrulin och alvarmalört, den sistnämnda också endemisk för Öland.

Rikt fågelliv

Fuktängarna kring våtmarken Heljemossen, i sydöstra delen av reservatet är populära bland fåglar, särskilt vadare. Till karaktärsarterna hör strandskata, tofsvipa och enkelbeckasin. Har du tur kanske du också får se brushane, storspov eller rödspov. Ute på alvaret häckar ljungpipare, vars vemodiga visslingar är alvarets egen signaturmelodi. Ängshök och brun kärrhök seglar ofta över de öppna vidderna i jakt på föda.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon.
 • Tälta mer än en natt på samma plats.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Skada eller ta bort träd eller buskar som växer eller är döda.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 • Samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden.
 • Snitsla spår eller anordna orienteringstävling.
 • Skada hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).
 • Skada fasta fornlämningar (till exempel stenmurar, odlingsrösen med mera).

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Inom området är det förbjudet att:

 1. framföra motordrivet fordon.
 2. tälta mer än en natt på samma plats.
 3. medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 4. göra upp eld.
 5. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet.
 6. skada eller ta bort växande eller döda träd och buskar.
 7. gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 8. samla in lösa stenar eller bryta loss bitar av berggrunden.
 9. snitsla spår, ordna orienteringskontroll eller liknande.
 10. skada hägnader.
 11. skada fasta fornlämningar och historiska lämningar som rösen, murar och liknande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1998
Areal: 859 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Reservatet ligger inom Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Hitta hit

Reservatet ligger strax väster om Hulterstad by på sydöstra Öland. Mitt i byn finns avtagsvägen till parkeringsplatsen vid alvarets början. En brukningsväg leder över alvaret till Lunda och därifrån kan man fortsätta Stora Alvarleden till Tingstad flisor.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss