Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Grönudde

Naturskog i Grönudde

Foto: Anna Lindberg

Grönudde är så nära en urskog man kan komma. På marken breder tjocka mossmattor ut sig och från trädgrenarna hänger långa sjok av lavar. Gammelträd och fallna stammar bidrar också till bilden av en skog utöver det vanliga!

Sparsamt brukad

Bönder och torpare har under årens lopp hämtat ut ett och annan träd från Grönuddes skog. Senast det hände var för omkring 50 år sedan. Men hit kom de nog i sista hand, för krångligare ställe får man leta efter. I branten ner mot sjön är det fullt av sten, block och fallna stammar. Och mellan bergknallarna är marken blöt och sank.

Ombytlig skog

I Grönuddes skog får du kliva över fallna trädstammar och kryssa mellan stora, mossklädda stenblock. Så är det att besöka en gammal, urskogslik skog! Bitvis är det lite besvärligt, lättast är det att ta sig fram utmed strandkanten. När du hämtar andan, se dig omkring så framträder den mångfald som är anledningen till att skogen skyddats. På gammelträden växer tickor och lavar med olika form och färg. Studera skogens gröna golv på nära håll, hur många olika mossor hittar du? Kanske får du se en liten juvel i form av den lilla orkidén knärot?

Stort och smått under ytan

Mycket spännande döljer sig under ytan i sjön Ver. Det lilla kräftdjuret Mysis relicta, som saknar svenskt namn, hör egentligen hemma på kallare breddgrader. Den är en glacialrelikt som blev kvar här efter den senaste istiden. Om den inte ser upp kan den hamna i magen på en sarv eller björkna, några av de fiskar som lever i sjön. Fiskarna får i sin tur se upp för uttern!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon, cykel eller annat transportmedel.
 • Parkera motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 • Rida.
 • Tälta, ställa upp husvagn eller liknande.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Skada fasta fornlämningar (till exempel stenmurar, odlingsrösen med mera).
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Använda området för tävling eller övningar.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att

 1. framföra motordrivet fordon eller annat transportmedel,
 2. ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn,
 3. rida,
 4. tälta eller ställa upp husvagn,
 5. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 6. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,
 7. göra upp eld
 8. förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 9. samla in lösa stenar eller ta loss bitar från berggrunden,
 10. gräva upp eller plocka växter, eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp,
 11. skada fasta fornlämningar,
 12. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 13. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet,
 14. utnyttja området för tävling eller övningsändamål,

Undersökningar eller forskning skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1998
Areal: 102 hektar varav 64 hektar land
Kommun: Hultsfred
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet är beläget omedelbart söder om sjön Ver cirka 1 km öster om Bjärkhult och nås via vägen Vena - Vederhult. En skogsbilväg strax söder om Bjärkhult leder ner mot området och slutar i en vändplan.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss