• Eldningsförbud utfärdat i Kalmar län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Kalmar län från och med klockan 12.00 den 26 maj. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kalmar County from 12 pm on May 26th 2023 and is valid until further notice.

Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Nationalparker

Nationalparkerna är natursköna eller unika miljöer som kan ge starka naturupplevelser. Nationalpark är det starkaste skydd ett område kan få. Det ges bara till de finaste och mest värdefulla områdena i det svenska landskapet.

Skyddet behövs både för naturens egen skull och för människans. Genom att skydda värdefulla områden från att förstöras eller försvinna, kan vi bevara vårt gemensamma natur- och kulturarv.Vi som lever nu har ärvt dessa egendomar från tidigare generationer. Det är ett arv som måste tas om hand på bästa sätt så att vi i vår tur kan kan lämna över det till kommande generationer. I Kalmar län finns två nationalparker.

Kontakta oss om frågor i skyddad natur

Naturskötselenheten
E-post direkt till oss: reservat.kalmar@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 80 00 (växeln)

Tyvärr finns inte beslut eller skötselplaner digitalt på webben, eftersom de innehåller personuppgifter. Kontakta oss om du vill få någon handling skickad till dig.