Nationalparker

Nationalparkerna är natursköna eller unika miljöer som kan ge starka naturupplevelser.
Nationalpark är det starkaste skydd ett område kan få. Det ges bara till de finaste och mest värdefulla områdena i det svenska landskapet. Skyddet behövs både för naturens egen skull och för människans. Genom att skydda värdefulla områden från att förstöras eller försvinna, kan vi bevara vårt gemensamma natur- och kulturarv.Vi som lever nu har ärvt dessa egendomar från tidigare generationer. Det är ett arv som måste tas om hand på bästa sätt så att vi i vår tur kan kan lämna över det till kommande generationer.

I Kalmar län finns två nationalparker;

Blå jungfrunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Norra Kvilllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss om frågor i skyddad natur:

Naturskötselenheten

E-post direkt till oss: reservat.kalmar@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 80 00 (växeln)