Nationalparker

Nationalparkerna är natursköna eller unika miljöer som kan ge starka naturupplevelser. Nationalpark är det starkaste skydd ett område kan få. Det ges bara till de finaste och mest värdefulla områdena i det svenska landskapet.

Skyddet behövs både för naturens egen skull och för människans. Genom att skydda värdefulla områden från att förstöras eller försvinna, kan vi bevara vårt gemensamma natur- och kulturarv.Vi som lever nu har ärvt dessa egendomar från tidigare generationer. Det är ett arv som måste tas om hand på bästa sätt så att vi i vår tur kan kan lämna över det till kommande generationer. I Kalmar län finns två nationalparker.

Tummar upp med textbubbla idé ovanför.

Blå jungfrun

Mytomspunna Blå jungfrun mitt i Kalmar sund. En fantastisk plats att besöka men som kräver starka ben och glatt humör! Personal finns på plats från veckan före midsommar till näst sista veckan i augusti.

Blå jungfrun Länk till annan webbplats.

Tummar upp med textbubbla idé ovanför.

Norra kvill

Naturskogspärlan ett stenkast från Vimmerby. Missa inte ett besök i denna vildmark. Det finns två vandringsleder och rastplats i anslutning till parkentrén. Storslagna upplevelser utlovas!

Norra kvill Länk till annan webbplats.

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)