Vållö

Havet och stranden på Vållö

Foto: Per-Markus Jönsson

Vållöarkipelagen med ett 80-tal öar, holmar och skär, är ett stycke unik moränskärgård vid smålandskusten.

Flertalet öar

Vållö naturreservat är beläget i Kalmar sund, ca en mil nordost om Mönsterås. Vållöarkipelagen består av huvudön Husön som har en smal landförbindelse med Bjärkön. Östra delen av Husön kallas Vållöromp. Bebyggelsen ligger helt koncentrerad på Husön och ingår inte i naturreservatet. Två stora öar, Bokö och Nortsö, ligger väster om huvudön. Norr om huvudön ligger ytterligare tre större öar (även kallade Ängholmarna); Sandö, Taktö och Eneskär. De mindre holmarna och skären har räknats till ett 80-tal.

Kulturhistoria

Vållö har en mänsklig historia ända sedan vikingatid/medeltid.  Främst på Taktö, Eneskär och Sandö finns tomtningar, båtlänningar och gravar, i form av rösen och stensättningar från denna tid. Redan på 1300-talet nämns skärbönder på Vållö i skriftliga dokument. Huvudnäringen på Vållö är fiske, de fasta ålbottengarnen utgör ett karaktäristiskt inslag i landskapsbilden.

Naturen

Skogen, som mest består av torra tallskogar med ris och mycket renlavar är relativt gles och ljusöppen. På framför allt Ängsholmarna finns gott om ek i skogen och dessa öar är också i högre grad präglade av betande djur. Vållö naturreservat är ett välbesökt utflyktsmål, främst under sommaren. Stigar finns på Husön och en mindre körväg leder ut till sydspetsen på Vållöromp.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Under den 1 april - 10 juli får du inte färdas eller befinna dig inom området: Skutgrundet, Långegrund, Melgrund, Skärrgrund, Grässkärsgrund, Gråsjälegrundet samt Stora Sillekrok.
 • Köra motorbåt eller annan motordriven farkost i vattenområdet i högre hastighet än 7 knop, med undantag för allmänna farleder.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Förtöja eller ankra båt mer än ett dygn på samma ställe. I lagunen mellan Bjärkö och Vållö får du inte förtöja eller ankra båt.
 • Fiska.
 • Skada eller störa däggdjur och fåglar.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld någon annanstans än på anvisade platser, i en grill som du har tagit med eller i friluftskök.
 • Bryta kvistar.
 • Skada eller ta bort träd eller buskar som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Samla in insekter eller andra ryggradslösa djur med fällor som dödar.
 • Genomföra idrottstävling eller idrottsarrangemang.
 • Placera ut skylt, tavla, affisch, konstföremål, orienteringskontroll, markering eller liknande.

Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas samt om ordningen i övrigt inom naturreservatet

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Färdas eller uppehålla sig inom område Skutgrundet, Långegrund, Melgrund, Skärrgrund, Grässkärsgrund, Gråsjälegrundet samt Stora Sillekrok under tiden 1 april till 10 juli.
 2. Framföra motorbåt, vattenskoter eller annan motordriven farkost med högre hastighet än 7 knop med undantag för allmänna farleder.
 3. Tälta mer än ett dygn på samma ställe.
 4. Förtöja eller ankra båt mer än ett dygn på samma ställe. I lagunen mellan Bjärkö och Vållö får man inte förtöja eller ankra båt.
 5. Fiska.
 6. Skada eller störa däggdjur och fåglar, klättra i boträd eller uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 7. Medföra husdjur som inte är kopplat.
 8. Elda annat än i medhavd grill eller friluftskök eller på särskilt anvisade platser.
 9. Bryta kvistar, fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 1. Plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar.
 2. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 3. Samla in insekter eller andra ryggradslösa djur med fällor som dödar.
 4. Genomföra idrottstävling eller idrottsarrangemang.
 5. Placera ut skylt, tavla, affisch, konstföremål, orienteringskontroll, markering eller liknande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Beslutsår: 1973 och 2020
Areal: 2735 hektar varav 593 hektar landareal
Kommun: Mönsterås
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger strax nordöst om Mönsterås samhälle. Svartö, som är beläget cirka 8 km från E22 (avfartsväg mot Torp cirka 4 km norr om Mönsterås), är närmaste hamn. Reguljär båttrafik saknas men en brygga för allmänheten finns vid Estenäs.

En längre sandstrand lämplig för bad finns på södra delen av Vållöromp. Två mindre badplatser finns på Sandöns västra och östra stränder.

Markerade leder saknas, men ett flertal brukningsvägar och mindre stigar lämpliga för promenader finns.

Det finns toalett och soptunna på Vållöromps yttre del vid badstranden.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss