Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vållö

Havet och stranden på Vållö

Foto: Per-Markus Jönsson

I det här reservatet skyddas ett 80-tal öar, holmar och skär. Skärgården är helt uppbyggd av morän som inlandsisen lämnat efter sig. Moränskärgård är sällsynt i Sverige, så du har kommit till en mycket speciell plats!

Skogsklädda öar

På reservatets öar växer främst tallskog. Men här och var finns också ekskog, som på Sandö, Taktö och Eneskär. Skogarnas gamla tallar och ekar är värdefulla livsmiljöer för insekter, svampar, fåglar och många andra. Till exempel spillkråkan, som hackar ut sitt bohål i gammeltallarna. Trädens murkna ved är dessutom full av insektslarver och andra småkryp, som spillkråkan och andra hackspettar kalasar på.

En kort historik

Redan under yngre järnåldern kom människor hit för att fiska. Runt 1300-talet fick öarna en fast befolkning. Öborna levde främst av fiske men också jordbruk. Från 1500-talet fram till 1930 försörjde man sig också som lotsar. Lotsyrket innebar att man hjälpte förbipasserande fartyg att navigera.

Spännande geologi

Öar i Sveriges skärgårdar utgörs vanligen av urberg. Vållöarkipelagens öar däremot är helt uppbyggda av morän, som täcker urberget. Moränen består av sand, grus och sten som inlandsisen lämnade efter sig. Inga slipade badklippor med andra ord, här är det stenstränder som gäller! Ren moränskärgård finns bara på två platser i hela landet, här och i Haparanda skärgård.

Vandra på Vållö

Promenerar du på körvägen ut mot Vållöromp passerar du ett par fina sandstränder. Här finns också betade strandängar med spännande växter som ormtunga, kustarun och klöverärt. På öns östsida blickar du ut över Kalmarsund, med Öland i fjärran öster. På alla stora öar utom Eneskär går dovhjortar på bete.

Istidslämningar och kulturspår

På mellersta Vållöromp finns ett stort klapperstensfält. Stenarna har lämnats här av inlandsisen. Sedan har havets vågor spolat bort sand och grus och slipat stenarna runda. På flera av öarna finns tomtningar, i form av låga stenmurar. Arkeologer har daterat dessa till yngre järnåldern. Tomtningarna är enkla huskonstruktioner som användes av säsongsfiskare. Tar du dig upp på Taktös eller Vållös högsta punkt får du se gravfält, i form av stenrösen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Under den 1 april - 10 juli får du inte färdas eller befinna dig inom området: Skutgrundet, Långegrund, Melgrund, Skärrgrund, Grässkärsgrund, Gråsjälegrundet samt Stora Sillekrok.
 • Köra motorbåt eller annan motordriven farkost i vattenområdet i högre hastighet än 7 knop, med undantag för allmänna farleder.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Förtöja eller ankra båt mer än ett dygn på samma ställe. I lagunen mellan Bjärkö och Vållö får du inte förtöja eller ankra båt.
 • Fiska.
 • Skada eller störa däggdjur och fåglar.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld någon annanstans än på anvisade platser, i en grill som du har tagit med eller i friluftskök.
 • Bryta kvistar.
 • Skada eller ta bort träd eller buskar som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Samla in insekter eller andra ryggradslösa djur med fällor som dödar.
 • Genomföra idrottstävling eller idrottsarrangemang.
 • Placera ut skylt, tavla, affisch, konstföremål, orienteringskontroll, markering eller liknande.

Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas samt om ordningen i övrigt inom naturreservatet

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Färdas eller uppehålla sig inom område Skutgrundet, Långegrund, Melgrund, Skärrgrund, Grässkärsgrund, Gråsjälegrundet samt Stora Sillekrok under tiden 1 april till 10 juli.
 2. Framföra motorbåt, vattenskoter eller annan motordriven farkost med högre hastighet än 7 knop med undantag för allmänna farleder.
 3. Tälta mer än ett dygn på samma ställe.
 4. Förtöja eller ankra båt mer än ett dygn på samma ställe. I lagunen mellan Bjärkö och Vållö får man inte förtöja eller ankra båt.
 5. Fiska.
 6. Skada eller störa däggdjur och fåglar, klättra i boträd eller uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 7. Medföra husdjur som inte är kopplat.
 8. Elda annat än i medhavd grill eller friluftskök eller på särskilt anvisade platser.
 9. Bryta kvistar, fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 1. Plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar.
 2. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 3. Samla in insekter eller andra ryggradslösa djur med fällor som dödar.
 4. Genomföra idrottstävling eller idrottsarrangemang.
 5. Placera ut skylt, tavla, affisch, konstföremål, orienteringskontroll, markering eller liknande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Beslutsår: 1973 och 2020
Areal: 2735 hektar varav 593 hektar landareal
Kommun: Mönsterås
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger strax nordöst om Mönsterås samhälle. Svartö, som är beläget cirka 8 km från E22 (avfartsväg mot Torp cirka 4 km norr om Mönsterås), är närmaste hamn. Reguljär båttrafik saknas men en brygga för allmänheten finns vid Estenäs.

En längre sandstrand lämplig för bad finns på södra delen av Vållöromp. Två mindre badplatser finns på Sandöns västra och östra stränder.

Markerade leder saknas, men ett flertal brukningsvägar och mindre stigar lämpliga för promenader finns.

Det finns toalett och soptunna på Vållöromps yttre del vid badstranden.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss