Skogsby lund

Vårprakt i skogen

Foto: Johan Teiffel

I Skogsby lund kan du strosa mellan gamla vidkroniga ekar och grova hasselbuskar. Är du här på våren eller försommaren bjuder lunden på en imponerade blomsterfägring. Liksom många andra öländska lundar har Skogsby lund ett förflutet som äng.

Ljuvlig grönska

Att vandra i en öländsk lund om våren är en härlig upplevelse. Solens strålar skiner genom ett nyutslaget lövverk och marken är översållad av vitsippor. I maj är det final för lundens flora, nu blommar tandrot, ormbär och lungört. Därefter
stänger lövträdens kronor ute solens strålar och lunden blir en grönskimrande
lövsal.

Träd som berättar en historia

Fram till början av 1900-talet skördade traktens bönder hö här i området. Lundens gamla, grova ekar berättar om att allt såg annorlunda ut en gång
i tiden. De växte upp i den öppna ängsmarken och har därför stora, vida kronor. Om du ser en knotig ask med grenar som utgår från samma ställe på stammen så har den hamlats. Genom hamling tog bönder tillvara på grenar och löv för att ge till kreaturen under vintern.

Ett grönt rum

I den gamla ängsmarken växer idag en frodig lund med olika lövträd. Vanligast är ek och hassel men det finns också gott om alm, ask, apel, björk och lönn. Under trädkronorna står grova hasselbuketter tillsammans med andra blommande buskar som olvon och hagtorn.

Lundens flora

På våren och försommaren, då solens strålar ännu når marken genom trädens skira lövverk, står Skogsby lund i blom. Blompremiären står blåsipporna för. De tittar tidigt fram bland fjolårslöven. Lite senare breder mattor med vitsippor ut sig. På sommaren sluter sig lunden och det blir glest bland blommorna. Humleblomster, skogsviol och lundgröe hör till de växter som klarar av att leva i skuggan under trädens täta lövverk.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada eller ta bort träd eller buskar som växer eller är döda.
 • Gräva eller dra upp växter.
 • Plocka blommor.
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Skada eller ta bort hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).
 • Köra motordrivet fordon.
 • Tälta eller ställa upp husvagn.
 • Göra upp eld.

C. Föreskrifter med stöd av 10 § naturvårdslagen 011 vad allmänheten har att iakttaga inom reservatet.

Det är förbjudet att:

 1. skada eller borttaga fasta naturföremål eller ytbildningar,
 2. skada eller borttaga levande eller döda träd, buskar eller växter, blomplockning härunder inbegripen,
 3. medföra okopplad hund,
 4. skada eller borttaga befintliga hägnadsanordningar,
 5. framföra motordrivet fordon eller annat transportmedel,
 6. tälta eller uppställa husvagn,
 7. uppgöra eld.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 1972
Areal: 2,6 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger sydväst om Ölands Skogsby.

Lämpligt är att parkera vid folkhögskolan, cirka 600 meter från reservatet.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss