Karttjänster och geodata

Söker du en karta eller geodata över ett specifikt område? Här har vi samlat Länsstyrelsens karttjänster och WMS-tjänster.

Länsstyrelsen erbjuder kostnadsfria karttjänster för både allmänheten och professionella användare. Karttjänsterna kan du titta på direkt i webben. Vi har även en nationell geodatakatalog där du kan ladda ner rikstäckande och regionala geodata. I katalogen hittar du också våra WMS-tjänster.

Vår geodatakatalog

Licens för öppna data

Licenstypen för Länsstyrelsernas öppna geodata anges i metadata för varje dataset i Geodatakatalogen.

Sammanställningar av data

I vår nationella geodatakatalog kan du kostnadsfritt ladda ner geodata. Här finns både rikstäckande- och regionala geodata från landets 21 länsstyrelser, samt information om vilka villkor som gäller för användandet av Länsstyrelsernas geodatamängder. Här hittar du även Länsstyrelsens INSPIRE-data, samt länkar till andra myndigheters geodata. 

Länsstyrelsens INSPIRE-datalänk till annan webbplats

Lista med länkar till andra myndigheters geodatalänk till annan webbplats

Använd sökrutan längst upp till vänster för att enkelt söka fram geodata. Du kan filtrera sökningen på ämnesområden, ansvarig organisation eller datum. Läs mer om hur du använder geodatakatalogen i vår manual.

Användarmanual - sökning i geodatakatalogenPDF

Våra karttjänster

Länsstyrelserna har många karttjänster som du kan använda direkt på webben. Om du behöver hjälp med att använda karttjänsterna kan du läsa vår manual.

Användarmanual för karttjänster (webbGIS)PDF

Karttjänster från Länsstyrelsen Kalmar län

Planeringsunderlaglänk till annan webbplats

Här har länsstyrelsen sammanställt de viktigaste planeringsunderlagen för Kalmar län.

Kulturmiljö vid vattenlänk till annan webbplats

Kartan visar flottleder i länet och värdefulla kulturmiljöer vid vattendrag. Mer info om projekten som ligger bakom informationen hittar du här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Markavvattninglänk till annan webbplats

Kartan visar i första hand de markavvattningsföretag som finns i vattenarkivet på länsstyrelsen. Det går att klicka på ytorna i kartan och få fram länkar till handlingarna i arkivet. I kartan syns också de åtgärder som gjordes vid markavvattningen. De vanligaste åtgärderna är diken följt av kulvertar och invallningar.

Kulturmiljöinformationlänk till annan webbplats

Kartan visar information som handlar om kulturmiljö och som skapats av länsstyrelsen.

Naturinformationlänk till annan webbplats

Kartan visar information som handlar om natur och som skapats av länsstyrelsen. Både natur i vatten och på land.

Samhällsplaneringlänk till annan webbplats

Kartan visar information som handlar om ämnen som ligger nära samhällsbyggnad och som skapats av länsstyrelsen.

Våtmarksplaneringlänk till annan webbplats

Kartan visar innehåll som stödjer den som letar lämpliga platser att anlägga våtmarker.

Geodata från Länsstyrelsen Kalmar län

Beskrivningar av allt geodata från Länsstyrelsen Kalmar län finns i Geodatakatalogenlänk till annan webbplats. Där hittar du också länkar till nedladdning av data eller länkar till mer information.

WMS-tjänster

Länsstyrelsens WMS-tjänster (WebMapService) följer ISO-standard (19128) och specifikationer i OGC Open Geospatial Consortiumlänk till annan webbplats. Anslut till tjänsterna i exempelvis ditt desktopGIS.

Lista över produkter som fungerar till våra WMS-tjänsterlänk till annan webbplats

Länsstyrelsernas WMS-tjänster i Geodatakatalogenlänk till annan webbplats

Kontakta oss

Frågor om riksintressen och nationella data: geodata@lansstyrelsen.se

Teknisk support: lstgissupport@lansstyrelsen.se

Kontakt