Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ljusterö

Hällmarkstallskog på Ljuserö

Ljusterö är en av många utflyktspärlor i Tjusts skärgård. Idag ett semesterparadis, förr en ö med små brukade åkrar och stenbrott. Sök spåren efter forna människors brukande och njut av slätslipade hällar och inbjudande sandstränder.

Vildvuxet och kuperat


Ljusterö är en av flera öar i Gudingefjärden som är skyddade som naturreservat. På några av öarna finns ännu ett levande skärgårdsjordbruk, men Ljusterö har lämnats över i naturens vård. Ön är kuperad och flera bergsklackar är rejält höga. Bitvis är det med andra ord svårframkomligt, men längs med västsidan går en stig som tar dig genom större delen av naturreservatet.

Barr och löv


Naturreservatet domineras av hällmarker med tallskog. Under de vindpinade träden breder rishedar ut sig med ljung, blåbär och lingon. I söder finns en lövhage med björk och vildapel. Där lövhagen övergår i hällmark finns små partier torrängsflora
med växter som stagg, harklöver och kärleksört.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

  • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
  • Skada eller ta bort växande träd eller buskar.
  • Gräva eller dra upp växter.

B. Föreskrifter med stöd av 10 § naturvårdslagen an vad allmänheten har att iakttaga inom området.

Det är förbjudet att:

  1. skada eller borttaga fasta naturföremål eller ytbildningar,
  2. skada eller borttaga växande träd eller buskar,
  3. uppgräva örter,
  4. eljest vidtaga åtgärd, som motverkar syftet med reservatet.

Föreskrifterna om vad allmänheten har att iakttaga inom naturreservatet ska gälla även markägare och nyttjanderättshavare.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 1967
Areal: 26 hektar
Kommun: Västervik
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger rakt norrut från Västervik omedelbart söder om Björkö naturreservat. Ön nås bara med båt.

En större stig löper längs med västsidan av ön upp till sommarstugan på norra delen. Längs med östsidan finns en liten stig som i stort sett går parallellt med strandlinjen.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss