Ljusterö

Hällmarkstallskog på Ljuserö

Ljusterö är en av många utflyktspärlor i Tjusts skärgård. Idag ett semesterparadis, förr en ö med små brukade åkrar och stenbrott. Sök spåren efter forna människors brukande och njut av slätslipade hällar och inbjudande sandstränder.

Vildvuxet och kuperat


Ljusterö är en av flera öar i Gudingefjärden som är skyddade som naturreservat. På några av öarna finns ännu ett levande skärgårdsjordbruk, men Ljusterö har lämnats över i naturens vård. Ön är kuperad och flera bergsklackar är rejält höga. Bitvis är det med andra ord svårframkomligt, men längs med västsidan går en stig som tar dig genom större delen av naturreservatet.

Barr och löv


Naturreservatet domineras av hällmarker med tallskog. Under de vindpinade träden breder rishedar ut sig med ljung, blåbär och lingon. I söder finns en lövhage med björk och vildapel. Där lövhagen övergår i hällmark finns små partier torrängsflora
med växter som stagg, harklöver och kärleksört.

Föreskrifter

 Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

  1. att skada eller borttaga fasta naturföremål eller ytbildningar; 
  2. att skada eller borttaga växande träd eller buskar,
  3. att uppgräva örter samt
  4. att eljest vidtaga åtgärder, som motverkar syftet med reservatet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1967
Areal: 26 hektar
Kommun: Västervik
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län