Höga temperaturer i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vikroken

Vikroken är ett kommunalt naturreservat i Nybro kommun.

Läs mer om reservatet på kommunens webbplats.

Vikroken naturreservat Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Läs mer på kommunens webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

I norra delen av kommunen ligger Vikrokens naturreservat. Reservatet utgörs till stor del av nyckelbiotoper med höga naturvärden. Syftet med reservatet är att bevara och utveckla den biologiska mångfalden inom området.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss