Toresbo

Lövängen i Toresbo

Foto: Erik Nordlind

I Toresbo skyddas en blomstrande slåtteräng. På ängen har människor skördat hö i generationer. Slåtterängen är idag ett levande kulturminne och hem för ett myller av växter och djur.

Blomsterfägring

Slåttergubbe, jungfrulin, ängsvädd och darrgräs. Alla tillhör de ängens blommande växter. En försvinnande skara, som får allt svårare att klara sig i dagens jordbrukslandskap. Ett landskap där nästan alla gamla slåtterängar odlats upp, växt igen eller planterats med skog. För att trivas behöver ängens växter sol och ljus. Om slåttern upphör ersätts de snabbt av storväxta örter, gräs och sly.

Slåttergille

Mitt i sommaren, när gräs och örter stod i blom, var det dags för höskörd i det gamla jordbrukssverige. Höslåttern var en gemensam angelägenhet för alla på gården. Männen gick med liar och kvinnor och barn gick efter med räfsor. Höet torkades på enkla träställningar, hässjor, innan det var dags att ta hem det till ladorna. När det slitsamma arbetet var över fanns det anledning att fira, särskilt om höskörden varit god. Ett riktigt slåttergille innehöll både mat, dricka, musik och dans!

Värdefull skötsel

Toresbos ängar slåttras än i dag. Arbetet börjar redan på våren. Då räfsas fjolårsgräset undan och löv, kvistar och annat städas bort. I mitten av juli är det dags för slåtter. Nu för tiden används en maskindriven slåtterbalk istället för lie. När slåttern är klar går djur och efterbetar på ängen och i de delar som inte slåttrats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 • Tälta eller ställa upp husvagn.
 • Göra upp eld.
 • Störa miljön med höga ljud som till exempel musik, video eller radio.
 • Köra motordrivet fordon, cykel eller annat transportmedel utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Skada hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).

2.4 Föreskrifter med stöd av 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom området.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. att skada fasta naturföremål eller ytbildningar,
 2. att borttaga växter eller växtdelar,
 3. att tälta eller uppställa husvagnar,
 4. att uppgöra eld,
 5. att på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare och dylikt,
 6. att framföra cykel, motordrivet fordon eller övriga transportmedel annat än på därför avsedda vägar och stigar samt
 7. att skada hägnader eller andra anordningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1964
Areal: 3 hektar
Kommun: Nybro
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Området ligger cirka 250 meter öster om byn Toresbo.

Parkeringsplats finns i anslutning till reservatet.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss