Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Björnnäset

Död ved

Fotograf: Anna Lindberg

Björnnäset erbjuder fina möjligheter för dig som vill ta en lång skogspromenad. Reservatets leder går genom barrdoftande trollskog, där mjuka moss- och lavmattor breder ut sig över otaliga stenblock och förbi spännande områden där naturvårdsbränningens effekter kan beskådas på nära håll. Endast fåglars rop och sång bryter tystnaden.                    

Gamla träd och bränd skog

Björnnäsets tallskog är mellan 100 och 150 år gammal. Enstaka tallar är till och med äldre än så. Så gammal tallskog är ovanlig i den här delen av landet. Skogens ålder till trots kommer du inte få se några jätteträd på din promenad. Det beror på att träden växer långsamt i de magra markerna på udden. Skogar som denna behöver störning för att kunna sätta nya frön och plantor. Därför har vi hjälpt skogen på traven genom naturvårdsbränningar i olika områden.

Ostädad skog

Lägg märke till alla döda trädstammar och fallna stockar på din väg genom gammelskogen, både brända och obrända. I en modernt brukad skog hade dessa städats bort. Men i skyddad skog är synen på den döda veden en annan. Här sparas den, eftersom ihåliga stammar, bränd ved och murkna stockar är hett eftertraktade bostäder och matförråd bland vissa av skogens svampar, växter och djur.

Mycket att uppleva på vandringen

Det finns mycket att upptäcka i reservatets skogar. På gamla och fallna träd växer olika svampar. Har träden flisiga hål är det spillkråkan eller någon annan hackspett som varit framme och letat efter skalbaggslarver. Särskilt de svedda träden från naturvårdsbränningarna är fina skafferier åt hackspettarna. I de mjuka mossmattorna växer den märkliga tallörten och orkidén knärot. I trädkronorna letar tofsmes och andra småfåglar efter småkryp att äta.

I reservatet kan du välja på två leder;

Röda leden 3,5 km

Blå leden 2 km

Båda lederna går förbi rastplatsen vid torplämningen Sjöviken där det finns rastbord och liten en lavutställning.

Röda leden tar dig ända ut på udden i Åkebosjön där det finns vindskydd (ej för övernattning), eldstad och sittbänkar vid vattnet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon.
 • Rida
 • Tälta
 • Göra upp eld någon annanstans än på särskilt anvisad plats.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Klättra i träd med bon.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada fasta fornlämningar (till exempel stenmurar, odlingsrösen med mera).
 • Använda området för tävling eller övningar.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Utöver förbud och föreskrifter i annan lagstiftning är det förbjudet att

 1. framföra motordrivet fordon,
 2. rida,
 3. tälta,
 4. elda annat än på särskilt anvisad plats,
 5. störa djurlivet genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m,
 6. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon,
 7. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 8. gräva upp eller plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp,
 9. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 10. sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 11. förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 12. skada fasta fornlämningar,
 13. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål.

Undersökningar eller forskning skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Fakta

Beslutsår: 1997
Areal: 89,8 hektar
Kommun: Hultsfred
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Från väg 34 mot Hultsfred sväng mot Hammarsebo och Åkebo. Vägen går mellan lilla och stora Åkerbosjöarna och efter att ha passerat avtagsvägen mot Äntsebo kör man söderut mot en T-korsning. Håll till vänster i den. Strax passeras en badplats och efter 300 meter finns en parkeringsplats på vänster sida.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss