Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bokenäs

Bokenäs

Foto: Malin Miller

Bokenäs skyddades som naturminne redan 1921 och blev naturreservat 1967. I reservatets skog finns gamla och grova bokar. De murkna träden är mycket värdefulla eftersom de är hem för många olika insekter, svampar och lavar.

Föränderlig skog

Bokenäs bokskog byter skepnad i samklang med årstiderna. På våren silar solens strålar ner genom det skira lövverket till markens vitsippshav. Fram på sommaren får bladen en djupare grön nyans och trädens kronor stänger ute ljuset. Hösten karakteriseras av en färgpalett i brunt, orange och gult. Och på vintern står de släta, grå bokstammarna i blickfånget.

Värdefulla träd

Bokskogen uppskattas av många. I skogens östra del finns det gott om gamla och döda bokar. Bokarna är värdefulla livsmiljöer för insekter, lavar och svampar. I den murkna veden lever till exempel skalbaggslarver.

Boken blev såpa

Bokenäs är en del av Värnanäs gods. Här byggdes Wärnaby bruk, Sveriges första tvättmedelsindustri, under 1600-talets senare hälft. Förutsättningarna var mycket goda eftersom såpan vid denna tid tillverkades av talg, pottaska och vegetabiliska oljor. Talg fick man från gamla kor och pottaskan genom att bränna lövträ, främst ek och bok. Oljan kunde till exempel vara linolja, som odlades lokalt.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon.
 • Ställa upp husbil, husvagn eller liknande.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.
 • Sätta ut fällor för att samla in insekter.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra alla slag av motorfordon.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn, släpvagn eller liknande.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Medvetet störa djurlivet.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch, konstföremål eller liknande anordning eller göra inskrift.
 7. Göra upp eld.
 8. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 9. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 10. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 11. Utan länsstyrelsens tillstånd använda området för tävlings- eller övningsändamål.
 12. Utan samråd med länsstyrelsen utföra insamling, undersökning eller forskning.
 13. Utan länsstyrelsens tillstånd upplåta eller använda området för kommersiellt nyttjande av allemansrätten.

Föreskrifterna under C gäller ej ägare och innehavare av särskild rätt till fastighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2006
Areal: 1,1 hektar
Kommun: Kalmar
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger strax öster om Värnanäs gård, cirka 4 km öster om Halltorp. Följ grusvägen från gården ut mot havet, fortsätt när den svänger vänster. Efter några hundra meter är du framme. Grusvägen är avstängd för biltrafik, parkering finns vid Värnanäs.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss