Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Besöksmål

Hitta inspiration till ditt nästa besöksmål

Filter:

Utvalda

 • Naturreservat

  Lövö

  På Lövös södra del finns vackra hagmarker. Det är de forna slåtterängarna som nu utnyttjas som betesmark. De många, välskötta...

  Kalmar, Mönsterås, kust och hav, skogsmark, ängs- och betesmark, bad/badplats, eldplats, fiske, informationstavla, parkering, rastplats, toalett, tältplats, vandringsled
 • Översvämningsmark med gamla ekar
  Naturreservat

  Horns Kungsgård

  Vid Horns Kungsgård finns i stort sett samtliga öländska naturtyper representerade. Hagmarker, lövskogar, enbevuxna alvarmark...

  Kalmar, Borgholm, kust och hav, sjö och vattendrag, skogsmark, slåtteräng, våtmark, ängs- och betesmark, informationstavla, parkering, rastplats, toalett, vandringsled
 • Nybyggd trägärdesgård i Humlenäs
  Naturreservat

  Humlenäs

  På ensamgården Humlenäs kan du uppleva ett gammalt småländskt odlingslandskap med ängs- och hagmarker, gärdesgårdar, hamlade ...

  Kalmar, Oskarshamn, sjö och vattendrag, skogsmark, ängs- och betesmark, bad/badplats, informationstavla, parkering, rast-/övernattningsstuga, rastplats, toalett, vandringsled

Tillgängliga

 • Träspång med gamla ekar
  Naturreservat

  Halltorp

  Halltorp är kronjuvelen bland lövskogarna utmed Ölands västkust. Här lever så många arter att området räknas till ett av de a...

  Kalmar, Borgholm, kust och hav, skogsmark, ängs- och betesmark, bad/badplats, informationstavla, parkering, toalett, vandringsled
 • Möckelmossen på Gynge alvar
  Naturreservat

  Gynge och Mysinge alvar

  Denna del av Stora Alvaret är öppen, präglad av tunna jordar och årtusenden av bete. I områdets östra del finns Möckelmossen,...

  Kalmar, Mörbylånga, sjö och vattendrag, ängs- och betesmark, informationstavla, parkering, rastplats, stig, utsiktstorn/fågeltorn
 • Sandstrand vid lågvatten
  Naturreservat

  Örarevet

  Örarevet är en två kilometer lång rullstensås. Till åsen hör en arkipelag med ett trettiotal låga holmar och skär, uppbyggda ...

  Kalmar, Torsås, kust och hav, skogsmark, ängs- och betesmark, bad/badplats, eldplats, informationstavla, parkering, rastplats, toalett, vandringsled

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration
Utställningen i naturum Ottenby

Gör ett besök i något av våra naturum!

I våra naturum har vi utställningar som passar hela familjen. Vi anordnar även temakvällar, guidade turer och har speciella aktiviteter för barn.

Naturum

Nyheter

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Kalender

Västra Marströmmens naturreservat

Naturreservatet ligger i huvudsak på den gamla byn Bjurviks marker och domineras av den vackra lövskogen. Inne bland träden finns spännande spår efter 7000 år gamla boplatser från jägarstenåldern och ett 3000 år gammalt bronsåldersröse.

Anmäl dig här – senast 30 juni

Ängsmossens naturreservat

En vandring vid Ängsmossens naturreservat, där det vidsträckta myrområdet hyser bland annat rika bestånd av mossnycklar.

Anmäl dig här – senast 2 juli

Landskapet berättar

Kan vi förstå hur människor brukat marken genom att studera dagens landskap? Följ med på en vandring längs uråldriga vägar i Hönstorps utmarker. Under 17 år har vi restaurerat naturbetesmarker i det öländska Mittlandet.

Anmäl dig här – senast 2 juli

Insektsexkursion i Rudalunds naturreservat

I det betade eklandskapet finns en fantastisk insektsrikedom. Under denna exkursion är det rödlistade insektsarter vi fokuserar på, däribland den mycket ovanliga lindfläcksbocken.

Anmäl dig här – senast 2 juli

Utflyktsguide till 70 natur- och kulturområden

I guiden "Upptäck Kalmar län" har vi valt ut 70 av alla länets naturreservat och kulturmiljöer på fastlandet och Öland.

Utflyktsguiden