Skyfallsliknande regn i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Lilla Dalby och Bjärby alvar

Alvaret vid Lilla Daby-Bjärby

Fotograf: Charlotta Larsson

Lilla Dalby och Bjärbys alvar bjuder på orkidéklädda torrängar, frodiga fuktängar och orangeröda alvarjordar. Den omväxlande naturen är hem för en uppsjö av växter och djur. I reservatet finns också många spännande fornlämningar.

Mångfald av växter

Stora alvaret har betats i tusentals år. Betet på den karga, kalkrika berggrunden har skapat en mycket speciell miljö med säreget växtliv. Till områdets sällsyntheter hör fjällnejlika, stor sandlilja, ölandssolvända och alvarmalört. De två sistnämnda är endemiska arter vilket innebär att Öland är den enda plats i världen där de växer. Ett signum för alvaret är alla orkidéer. På torrängarna växer Adam och Eva, grönkulla, göknycklar, krutbrännare och Sankt Pers nycklar. I rikkärren växer ängsnycklar, blodnycklar, vaxnycklar och honungsblomster.

Rikt fågelliv

Vid Rosamossen, Kvarnkärret och Penåsabäckens våtmarker häckar ljungpipare, enkelbeckasin, tofsvipa och rödbena. Vissa år häckar också den sällsynta ängshöken i reservaten. Tänk på att visa hänsyn till fågellivet under häckningstid,
speciellt kring våtmarksområdena.

Många kulturlämningar

I reservaten finns många sevärdheter. Vid Lilla Dalbys södra gräns finns ett gravfält med en domarring. I reservatet finns också Millerstenen och Tokstenen, två imponerande flyttblock. Karakteristiskt för hela området är de milslånga stenmurarna, ett
signum för de öländska alvaren. Enkelmuren, som är den vanligaste, består av en enkel rad staplade kalkstenar i jämna skift.

Missa inte att besöka ödebyn Penåsa! De två 1700-talsgårdarna i Penåsa ödeby är värda ett besök. Husgrunderna, fägatan, brunnen och de små inhägnade åkrarna (horvor), vittnar om en tid då människorna livnärde sig på mager jord och med små medel. Ödebyn ligger vid Bjärby naturreservats norra gräns.

Banvallen över tvärs över alvaret är en unik möjlighet att enkelt korsa hela Stora Alvaret och uppleva de stora vidderna. Du parkerar bilen vid Penåsa, där det finns rastbord och tillgänglighetsanpassat torrdass, och kan därefter cykla eller vandra. Efter ett par hundra meter finns en rastplats med flera grillplatser och vindskydd, cykelpump och torrdass. Här kan man sova en natt om man vill.

Det finns flera vandringsleder som utgår från parkeringsplatsen:

Lilla Dalby runt (röd markering) 2,8 km

En lite längre slinga ända bort till mittmuren och den spännande Millerstenen och sedan banvallen tillbaka (blå markering), cirka 7 km.

Från Lilla Dalby alvar kan man också fortsätta norrut mot Tingstad flisor, 5 km bort (vit markering).

Från banvallen finns även en slinga söderut till Penåsa ödeby som ligger på Bjärby alvar.

Du kan även fortsätta längs banvallen över hela Stora Alvaret och komma fram till Skärlöv. En fantastisk upplevelse att vandra här och uppleva landskapet och våtmarken Stentagskärrets fågelliv mitt ute vid mittmuren. Strax innan du är framme i Skärlöv finns ytterligare en rastplats med grillplats.

Inom det numera avslutade projektet Wellbeing sattes det upp två fina soffor i markerna. De två platserna är särskilt utvalda för att du ska kunna njuta av stillheten och rymden dagtid och nattetid.

Vid informationsplatsen kan du också lära dig mer om Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap och om det unika med Stora Alvarets geologi, historia och naturvärden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon.
 • Tälta mer än en natt på samma plats.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden.
 • Skada eller ta bort träd, buskar, mossor och lavar som växer eller är döda.
 • Använda området för orienteringstävling eller träning.
 • Skada hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).
 • Använda området för militärövningar.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. framföra motordrivet fordon
 2. tälta mer än en natt på samma plats
 3. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 4. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet
 5. samla in lösa stenar eller ta loss bitar ur berggrunden
 6. skada eller ta bort växande eller döda träd, buskar, mossar och lavar
 7. anordna orienteringstävling eller träning därför
 8. skada hägnader
 9. använda området för militärövningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: Lilla Dalby NVO 1992, Bjärby alvar NVO 1994
Areal: Lilla Dalby NVO 480,5 hektar och Bjärby alvar NVO 326,5 hektar.
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Reservatet ligger inom Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Hitta hit

Följ väg 136 söderut till Kastlösa. Sväng österut mitt inne i Kastlösa by vid skylt naturreservat. Kör ut längs banvallen och du kommer fram till en parkeringsplats med informationsplats, toalett och rastbord. Lilla Dalby alvar ligger norr om parkeringen. Bjärby alvar ligger söder om parkeringen. Bjärby alvar kan man också komma till om man stannar strax söder om Kastlösa by mitt för vägen ned mot Sandby. Här finns informationstavla och du kan ställa bilen vid brukningsvägen med tillhörande öppna plats på östra sidan av väg 136.

Banvallen är en unik möjlighet att enkelt korsa hela Stora Alvaret - läs mer under vandringsleder och besöksinformation här till vänster.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss