Snöfall i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Klinta - Stora Smedby alvar

Klinta-Stora Smedby alvar med sina vackra kalkstensmurar

Foto: Charlotta Larsson

På Klinta-Stora Smedby alvar kan du uppleva Stora alvarets sällsamma skönhet. Från Storåsen har du fin utsikt över det karga landskapet. På vandring i alvarmarkerna kan du få se såväl sällsynta örter som intressanta fornlämningar.

Storåsen

Storåsen är en höjdrygg som löper från norr till söder. Åsen var det första som syntes av Öland när den Baltiska issjön sjönk tillbaka för cirka 12 000 år sedan. Namnet till trots är åsen endast 1 meter hög. Ändå bjuds man av en enastående utsikt över det vidsträckta, platta alvaret från dess topp. Vid klart väder kan man till och med se från Ölands östkust till västkust!

Vattendelare

Storåsen har en dämmande effekt och styr därmed en del av alvarets vattenflöden. Det leder i sin tur till att det är torrt öster om åsen och fuktigt på västsidan. Öster om åsen dominerar därför hällmarker och grusalvar med mycket tunna jordar medan västsidan karakteriseras av ett pärlband av vätar, kärr och fuktängar.

Sällsynta blomster

Längs Storåsen finns fina, örtrika gräsmarker. Typiska växter för dessa alvartorrängar är såpört, jungfrulin, ölandssolvända, ängshavre och axveronika. Även reservatets södra delar bjuder på vackra torrängar. På försommaren står orkidéerna Adam och Eva, Sankt Pers nycklar, Johannesnycklar och krutbrännare för blomsterprakten. Hotade blomster På Klinta-Stora Smedby alvar växer många ovanliga örter. Gullborste har karakteristiskt barrlika blad strödda utmed stjälken. Den växer bara på alvarmark på Öland och Gotland. Det sällsynta toppjungfrulinet trivs på solöppen, kalkrik mark. En av områdets sällsyntheter är gaffelfibblan. Den är endast känd från Sverige, och växer bara på Ölands Stora Alvar och på norra Gotland.

Magiska fornlämningar

I området finns flera spännande fornlämningar. De äldsta är från äldre järnåldern och är cirka 2000 år gamla. I söder finns stora stenblock med inhuggna gropar – älvkvarnsblock. Dessa block ansågs förr ha en magisk funktion. Till exempel kunde blocken hjälpa en med att bli av med liktornar och vårtor!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Tälta mer än en natt på samma plats.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon
 • Samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden.
 • Skada eller ta bort träd, buskar, mossor och lavar som växer eller är döda.
 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Skada eller ta bort hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).
 • Använda området för militärövningar.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. framföra motordrivet fordon annat än på särskilt anvisade vägar och platser
 2. ställa upp motorfordon eller husvagn annat än på särskilt anvisade platser
 3. tälta mer än en natt på samma plats
 4. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 5. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet
 6. samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden
 7. skada eller ta bort växande eller döda träd, buskar, mossor och lavar
 8. anordna orienteringstävling eller träning därför
 9. skada hägnader
 10. använda området för militärövningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1994
Areal: 623,2 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Reservatet är en del av Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Hitta hit

Naturreservatet är beläget sydost om Smedby kyrka på södra Öland. Följ väg 136 mot Ottenby. Passera byn Kastlösa, cirka 2,7 mil söder om Färjestaden. Fortsätt cirka 2 km söder om Smedby kyrka, här finns en avtagsväg/brukningsväg ut mot alvaret, precis i byn Klintas nordligaste del. Härifrån kan du vandra längs brukningsvägen ut i reservatet.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss