Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Klinta - Stora Smedby alvar

Klinta-Stora Smedby alvar med sina vackra kalkstensmurar

Foto: Charlotta Larsson

Storåsen var det första som syntes av Öland när Baltiska issjön sjönk tillbaka för cirka 12 000 år sedan. Idag markerar den gränsen mellan olika typer av flora och fauna.

Storåsen

Storåsen är en höjdrygg som sträcker sig i nord-sydlig riktning. Härifrån har man en enastående utsikt över alvaret. Vid klart väder kan man se från kust till kust. Delar av åsen är uppodlad, även om flertalet åkrar idag ligger som vall. I området finns även några mindre våtmarker, vattenhål, brunnar och flera spår efter gamla bosättningar. De äldsta lämningarna är från äldre järnåldern och cirka 2000 år gamla.

Olika naturtyper

Storåsen har en dämmande effekt vilket resulterar i att området öster om höjdryggen är torrt. Här dominerar hällmarker och grusalvar med mycket tunna jordar där bland annat såpört, fetknopp och ölandssolvända trivs. Väster om åsen är det fuktigare och här finns rikligt med kärr och fuktängar med stora tokbuskage.

Intressant flora

Längs Storåsen finns intressanta alvartorrängar. Typiska växter för dessa är brudbröd, jungfrulin, knölsmörblomma, ängshavre och vårbrodd. Axveronikan blommar, liksom många andra alvarblommor, dels på högsommaren men även efter sommartorkan. Den känns igen på den blå blomställningen och de gråludna bladen. Även i de södra delarna av området, i anslutning till Stenkällan, finns en del vackra torrängar. Här blommar Adam och Eva, Sankt Pers nycklar, Johannesnycklar, krutbrännare och andra orkidéer i riklig mängd på försommaren.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Tälta mer än en natt på samma plats.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon
 • Samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden.
 • Skada eller ta bort träd, buskar, mossor och lavar som växer eller är döda.
 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Skada eller ta bort hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).
 • Använda området för militärövningar.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. framföra motordrivet fordon annat än på särskilt anvisade vägar och platser
 2. ställa upp motorfordon eller husvagn annat än på särskilt anvisade platser
 3. tälta mer än en natt på samma plats
 4. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 5. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet
 6. samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden
 7. skada eller ta bort växande eller döda träd, buskar, mossor och lavar
 8. anordna orienteringstävling eller träning därför
 9. skada hägnader
 10. använda området för militärövningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1994
Areal: 623,2 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Reservatet är en del av Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Hitta hit

Naturreservatet är beläget sydost om Smedby kyrka på södra Öland. Följ väg 136 mot Ottenby. Passera byn Kastlösa, cirka 2,7 mil söder om Färjestaden. Fortsätt cirka 2 km söder om Smedby kyrka, här finns en avtagsväg/brukningsväg ut mot alvaret, precis i byn Klintas nordligaste del. Härifrån kan du vandra längs brukningsvägen ut i reservatet.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss