Helgerum

Barn på utsiktpunkten i Helgerum

Fotograf: Daniel Cluer

Helgerum får sin karaktär av ett stort bokbestånd med både gamla och unga träd. I söder finns ett bergsparti som erbjuder en härlig utsikt.

Nordligt bokbestånd

Naturreservatet ligger på fastigheten Helgerum i Västrums socken. Större delen är bevuxen med olikåldrig vacker bok. Bokbestånd som är så här pass stora är sällsynta så långt norrut i länet. Boken, som är den yngste skogsinvandraren, nådde sin största utbredning i Sverige för omkring 1 700 år sedan och bildade då bestånd ända upp i Mälardalen. I dag återstår bara 60 000 hektar (motsvarande Ölands halva areal) "rena" bokskogsbestånd, och är koncentrerade till landets sydligaste delar.

Föreskrifter

 Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

  1. skada eller borttaga fasta naturföremål eller ytbildningar;
  2. skada eller borttaga levande eller döda träd, buskar eller växter, blomplockning härunder inbegripen;
  3. medföra okopplad hund;
  4. framföra motordrivet fordon eller annat transportmedel;
  5. tälta eller uppställa husvagn;
  6. uppgöra eld samt
  7. på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller dylikt.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1972
Areal: 5,5 hektar
Kommun: Västervik
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län