Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Helgerum

Barn på utsiktpunkten i Helgerum

Foto: Daniel Cluer

1967 föreslog familjen Nelson att deras mark skulle skyddas. Några år därefter bildades detta naturreservat, en tallskogsklädd höjd omgiven av vacker bokskog. I reservatet har naturen fått sköta sig själv, till glädje för tickor, fåglar och andra invånare i skogen som uppskattar gamla träd och död ved.

Löv och barr

I naturreservatet ståtar högresta bokar, likt en pelarsal. Endast en liten del av solens strålar tar sig ner genom skogens täta lövverk. Växtligheten på marken är därför sparsam men bland fjolårsbladen finns ändå en del att upptäcka, som blåsippa, myskmadra, sårläka och orkidén Jungfru Marie nycklar. I de karga hällmarkerna är det glest mellan träden. Här dominerar olika busklavar, som knastrar torrt när man vandrar över hällarna.

Mossväggar

I gränslandet mellan bok- och tallskogen finns fuktiga klippväggar. Här frodas mossorna, bland annat blåmossa, fällmossa och guldlockmossa. De är alla signalarter, vilket innebär att skogen de växer i har höga naturvärden.

Rundtur i skogen

Från parkeringsplatsen leder en cirka 650 meter lång strövstig runt i reservatet. I reservatets mitt tar en mindre stig av från huvudstigen och leder sedan vidare upp på berget, där du har fin utsikt över Stenboviken i sydöst.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada eller ta bort träd eller buskar som växer eller är döda.
 • Plocka blommor.
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Köra motordrivet fordon eller annat transportmedel.
 • Tälta eller ställa upp husvagn.
 • Göra upp eld.
 • Störa miljön med höga ljud som till exempel musik, video eller radio.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Det är förbjudet att:

 1. skada eller borttaga fasta naturföremål eller ytbildningar
 2. skada eller borttaga levande eller döda träd, buskar eller växter, blomplockning härunder inbegripen;
 3. medföra okopplad hund;
 4. framföra motordrivet fordon eller annat transportmedel;
 5. tälta eller uppställa husvagn;
 6. uppgöra eld mot
 7. på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare el dyl.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 1972
Areal: 5,5 hektar
Kommun: Västervik
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger på båda sidor längs vägen en dryg kilometer söder om Helgerum, som lättast nås norrifrån från Västrum. Parkeringen har plats för 2 bilar. Runt reservatet går en markerad stig (markerad på träd). I söder finns ett bergsparti som erbjuder en härlig utsikt.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss