Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Sjöstorp

Linnea i närbild

Foto: Anders Johansson

Redan 1937 skyddades en del av det här naturreservatet. Det var det stora, orörda agkärret i nordöst som man då ville bevara. På senare år har reservatet blivit större och rymmer numera även gammal, värdefull barrskog.

Känsla av urskog

Nu har du kommit till natur som är sällsynt här på Öland – gammal barrskog. De äldsta träden i den här skogen spirade redan i början av 1800-talet. Att skogen skött sig själv under lång tid märks på alla kullfallna träd. Tjocka lav- och mossmattor bidrar också till känslan av orördhet.

Mat till många

Gammal barrskog, lövsumpskog, hasselrik skog – reservatets omväxlande natur erbjuder ett välfyllt skafferi för fåglar. Hackspettar mejslar fram feta insektslarver ur gammelträdens murkna ved. Kungsfåglar, svartmesar och andra småfåglar förser sig av spindlar, kvalster och andra småkryp uppe bland grangrenarna. I söder, där det finns gott om hasselbuskar, är det full aktivitet på hösten när nötskrikor, nötkråkor och andra nötfantaster hamstrar nötter inför vintern.

Botanisk pärla

Vi kan tacka Ölands kalkrika berggrund för den mångfald av växter som finns på ön. Mest kända är nog alla olika orkidéer. Här i Sjöstorp växer till exempel skogsknipprot och vit skogslilja. Andra växter som du kanske stöter på under din vandring är ormbär, blåsippa och ögonpyrola.

Skyddat men naggat

Den östra delen av reservatet bildades redan 1937. Syftet var att skydda ett av Ölands få odikade agkärr. Men kärret dikades ut på 1950-talet, liksom många andra kärr på Öland, för att skapa mer odlingsbar mark. Idag återstår ungefär en femtedel av kärrets forna storlek.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra något fordon.
 • Rida.
 • Tälta.
 • Göra upp eld.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Klättra i träd med bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 10 4 naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet.

Utöver förbud och föreskrifter i annan lagstiftning är det förbjudet att:

 1. framföra alla slag av fordon,
 2. rida,
 3. tälta,
 4. elda,
 5. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 6. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 7. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 8. gräva upp eller plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp,
 9. klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet,
 10. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål.
 11. bedriva kommersiell verksamhet.

Undersökningar eller forskning skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1998
Areal: 51,6 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Cirka 1 km sydväst om Grankullavik. Från Böda kör norrut och ta av mot Grankullavik. I byn Mickelsmad, ta vänster in på en skogsbilväg. Efter 2 km ligger reservatet längs vägen på höger sida.

Inga iordninggjorda stigar eller leder finns och våtmarken gör att det ibland kan vara svårt att ta sig fram i reservatet.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss