Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hultserum

Skogen i Hultserum

Foto: Anna Lindberg

Gamla, grova träd sträcker sig stolt mot skyn. Döda, fallna stammar förmultnar sakta men säkert i naturens eviga kretslopp. Över hällar och stenar vilar tjocka fällar av mossor och lavar. Välkommen till en ovanlig skog där tiden står still!

Naturskog

Skogen i naturreservatet tillhörde förr i tiden Hultserums by. Här hämtade byborna ved, timmer och virke och här gick sannolikt djur på bete. Men nu har skogen stått orörd under lång tid och det finns få spår efter mänskliga aktiviteter. Träden är av olika åldrar, många är riktigt gamla och det finns gott om döda träd, både stående och kullfallna. Sådan här skog kallas naturskog. Naturskog är sällsynt i dagens modernt brukade skogslandskap.

Död ved lever

Död ved är idag en bristvara och många organismer som är beroende av murken ved för sin överlevnad lever på utrotningens brant. En mängd insekter, svampar, mossor och lavar står därför på kö för att bosätta sig i och på reservatets gamla och döda träd. Det gäller exempelvis den sällsynta skalbaggen reliktbock som lägger sina ägg i solbelysta gammeltallar.

Skäggiga granar

Långa, hängande lavar draperar många av skogens senvuxna trädjättar. Lavexperten kan urskilja sällsyntheter som den blekt gröngula garnlaven och den kastanjebruna arten talltagel. Hänglavarna har ett värde i sig men används också som bomaterial av många fåglar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra något fordon, cykel eller farkost utanför utpekade vägar.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Rida, köra häst och vagn eller liknande utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Vara närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Ta loss bitar av berggrunden.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att:

 1. Framföra alla slag av fordon eller farkoster inklusive cykel annat än på befintlig väg.
 2. Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 3. Rida eller framföra hästfordon annat än på befintlig väg.
 4. Störa djurlivet exempelvis genom att medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra
 7. Göra upp eld.
 8. Ta loss bitar från berggrunden.
 9. Gräva upp, plocka eller skada växter eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp för husbehov.
 10. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 11. Utan länsstyrelsens tillstånd använda området för tävlings- eller övningsändamål.
 12. Utan länsstyrelsens tillstånd bedriva kommersiell verksamhet.

Undersökningar eller forskning skall utföras i samråd med länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2001
Areal: 43,3 hektar varav 41,7 hektar land
Kommun: Västervik
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet nås via en enskild väg som börjar i Hultserums by, nordväst om Ankarsrum.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss