Höga flöden i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Västanåhöjden

Västanåhöjden ligger 430 meter över havet och är den högst belägna toppen inom Nätra fjällskog. Härifrån har du milsvid utsikt över havsvikarna i öster och in mot det kulliga berglandskapet i väster. I närområdet finns flera mil vandringsleder och flera fäbodstugor som står öppna för besökare. Vintertid prepareras mer än 2 mil skidspår.

Leder och stugor

Nätra fjällskog är sedan länge ett omtyckt friluftsområde. Både vintertid och sommartid söker sig många människor hit upp för att njuta av den storslagna naturen. Här finns ett nätverk av vandringsleder. Dessa stigar användes förr i tiden när folk vandrade till och mellan sina fäbodar. Idag har de restaurerats till markerade vandringsleder. Vintertid finns ett flitigt använt spårsystem för skidor.

Västanåhöjdens naturreservat kan inte nås direkt med bil utan besökare får vandra från startstugan vid Hinnsjön i norr, alternativt från Skrikebodarna i söder. Inom reservatet går en fin vandringsrunda genom urskog och upp över själva höjden, där det är milsvid utsikt i flera riktningar.

Rasta i stugor och vindskydd

Strax utanför reservatets södra gräns ligger Västanåbodarna. Den ena stugan är en välrustad raststuga som är tillgänglig för allmänheten året om. I närheten finns en kallkälla där du kan hämta färskvatten. Det finns fler öppna stugor inom Nätra fjällskog.

Nära toppen av Västanåhöjden finns ett vindskydd. Från toppen har du en fantastisk utsikt och kan klara dagar se ända ut till kusten.

Långskägg. Foto: Jonas Salmonsson

Skog med sällsynta lavar

Äldre hänglavsrik granskog dominerar i reservatet. De mest frodvuxna granarna finns i sydsluttningen och de mest hänglavsrika i östsluttningen. I västra delen är granskogen gles och lågvuxen och i reservatets centrala delar finns hällmarker med större andel tall.

I början av 1990-talet upptäckte man att det fanns stora mängder av den akut hotade laven långskägg i området. Här finns även gott om följearten violettgrå tagellav. I reservatets östra delar, Kornsjö-Stormyran kan du ha turen att få se ringlav, en annan hotad hänglav, på någon av granarna.

 • Långskäggslaven känns igen på sin långa bål som liknar julgransglitter och hänger på grangrenarna som en girlang. Den är oftast 0,5-1 meter lång.
 • Laven klarar inte uttorkning, brand eller modernt skogsbruk och den förökas enbart vegetativt. Det vill säga genom att delar av lavbålen lossnar och genom vinden sprids över till närliggande träd och fästa fast där.
 • Långskägg är starkt tillbakaträngd i Europa och nuvarande utbredning finns i huvudsak i södra Norge och mellersta Sverige. I Sverige breder den ut sig på ett smalt band från Värmland upp till mellersta Norrland, med störst utbredning i Ångermanland och Medelpad. Omkring 90 procent av den svenska förekomsten av arten finns i vårt län, varav en stor del i Kramfors kommun.

Vedsvamp och gammelskogsfåglar

I reservatets skog finns också många vedlevande svamparter, till exempel stjärntagging och doftskinn. Det finns också en del fågelarter som trivs bra i denna typ av äldre granskog. Det är till exempel tretåig hackspett, lavskrika och tjäder.

Närliggande reservat

Stakamyran ligger cirka 1,5 kilometer västerut:

Stakamyran

Västanåhöjdens naturreservat. Foto: Johan Rytterstam

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • insamla mossor, lavar eller svampar med undantag för plockning av matsvamp.
 • insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
 • klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
 • framföra motordrivet fordon annat än på befintlig väg.
 • sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.
 • utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förSkidled Skidled
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 1997, utökades 2010

Storlek: 262 hektar

Kommun: Örnsköldsvik

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Ta vägen från Bjästa mot Sidensjö och sväng efter en knapp kilometer mot Kornsjö. I Bjällsta går en skogsbilväg in mot Hinnsjön och parkeringen för Nätra fjällskog. Väljer du att ta dig in söderifrån så tar du av från E4 vid Skulnäs och kör mot Fjällåkern. Före Långnässjön tar du av söderut mot Östmarkom och fortsätter fram till Skrikestugan.

Besöka på vintern

Under vintern snöröjs parkeringen vid Hinnsjön. Här är spårcentralen för skidspårsystemet i Nätra fjällskog. Du kan sedan på skidor följa spåret till reservatet.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss