Åstön

Här kan du uppleva havsvågornas krafter mot klipporna, se vårblommande växter vid kapellet, spana efter fåglar och göra upp eld på en iordningställd eldplats. Detta fina naturområde var tidigare ett skjutfält. Idag är det ett välbesökt friluftsområde med vandringsleder, rastplatser och sandstränder.

Friluftsliv

Åstöns naturreservat är ett kommunalt reservat som passar perfekt för en dagstur. Här finns något för alla. De gamla militärvägarna leder dig runt i området. De passar utmärkt att cykla på men är även fina att vandra, speciellt för dig som har barnvagn eller av andra skäl inte vill gå på ojämna underlag. Du kommer passera många platser med fin utsikt ut över havet. En lite mer kuperad och utmanande vandringsslinga hittar du på Österskatan.

Runt om i reservatet finns flera rastplatser med eldstäder. Det finns även flera fina sandstränder, bland annat Lill-Sandviken och Koviken.

Kulturhistoria

På Åstön har folk levt som fiskare och bönder. Byggnaderna i fiskeläget i Skeppshamn påminner om den här tiden. Det fina kapellet är från 1700-talet och är skyddat som byggnadsminne:

Skeppshamns kapell

Här finns också ett fiskarmuseum samt några fritidshus som har arrenderats av stiftelsen fiskarmuseet. Vid Åkeröviken finns andra byggnader som minner om fiskets historia, men även vissa militära byggnader. Reservatet var nämligen i försvarets ägo tidigare.

Åstödagen

Efter att militären lade ned sin verksamhet har antalet besökare hit stigit. Båttrafiken har också ökat och Åkeröviken med sin naturliga hamn är en välbesökt plats. Många besökare kommer på Åstödagen som firas vid Skeppshamn den tredje söndagen i juli varje år.

Naturen i reservatet

Åstön är ett representativt område för norrlandskusten. Det stora värdet ligger i att det är en ovanligt lång obruten kuststräcka på cirka 15 kilometer.

Klippor, havsvikar och torrängar

Åstöns östra del domineras av klippstränder, havsvikar, berghällar och mager skogsmark. Cirka 70 hektar av landytan är produktiv skogsmark, tall på högre belägna partier och gran i svackorna.

I havsvikarna och de grunda bottnarna finns det mycket blåstång och kransalger. Det visar på att Åstön har en god vattenkvalitet och är av stort värde för biologisk mångfald och fiskproduktion vid Medelpadskusten.

Gammal skog med många arter

Den gamla skogen har använts på olika sätt av människor, men har fortfarande ett stort värde för växt- och djurlivet. Här finns en del skyddsvärda lavförekomster, bland annat violettgrå tagellav, aspgelélav, småflikig brosklav och ladlav. Enstaka fynd har gjorts av tallticka och kötticka. En del typiska gammelskogsfåglar häckar i området, bland annat tretåig hackspett, spillkråka, gråspett och tjäder.

Många olika naturtyper

Ängsmarker med torrängsflora av ovanlig typ finns vid Skeppshamn och några av de ängsväxter som setts är vårfingerört, nagelört och vårförgätmigej. I reservatet växer också grönskära i våtare strandpartier.

Några mindre myrar av rikkärrtyp bidrar också till områdets värden. På flera ställen finns små gölar som är uppväxtmiljöer för den mindre vattensalamandern. Insekter som noterats är stor lysmask och skogsgräshoppa.

Vid några fågelskär finns typiska havsfåglar som gråtrut, silltrut, tobisgrissla och ejder. Havsörn häckar inte men ses ibland och med lite hjälp då det gäller boplats kan den återkomma som häckfågel. Gråsäl ses ofta i området.

Foto taget från luften av äldre byggnader som ligger fint vid en havsvik.

Skeppshamn med fiskeläget och kapellet. Foto: Erik Engelro

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Bryta kvistar, fälla träd eller på annat sätt skada levande eller döda träd och
  buskar.
 • Gräva upp, samla in eller på annat sätt ta bort kärlväxter, fastsittande alger,mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av marklevande mat- och färgsvampar och bär.
 • Fånga eller samla in insekter och andra djur.
 • Genom grävning, pålning, bultning eller på annat sätt skada mark, bottnar och block.
 • Elda annat än på för ändamålet iordninggjorda platser.
 • Uppsätta tavla, plakat, affisch eller göra inskrift.
 • Medföra okopplad hund eller annat lösgående djur.
 • Framföra motordrivet fordon annat än på de vägar som på beslutskarta 2 står markerade som bilväg (brun markering) samt på parkeringen vid Skeppshamn med tillhörande vändplan och andra anvisade parkeringsplatser. Förbudet gäller ej båt.
 • Släppa ut avloppsvatten, kylvatten, varmvatten, barlastvatten, tankspolvatten.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan kommunens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Beslutsår: 2000, 2016

Storlek: 396 hektar

Kommun: Timrå

Förvaltare: Timrå kommun

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Bil

Från E4 tar du av mot Söråker och åker ut mot Tynderö. Efter Bäräng fortsätter du över bron ut på själva Åstön. Följ sedan vägen till den tar slut i Skeppshamn.

Båt

Du kan också nå reservatet med båt, en brygga för angöring av fritidsbåtar finns i Åkeröviken.

Besöka på vintern

Den mindre parkeringen innan husbilsbommen snöröjs av kommunen vintertid. Tänk dock på att vägarna inne i reservatet inte snöröjs så du kan behöva skidor eller snöskor om det är mycket snö.

Kontakt

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss