Kulturmiljöer

Här presenteras ett urval av länets mer kända kulturmiljöer, väl värda ett besök.

Riksintressen i Västernorrlands län

I Västernorrlands län finns även en rad riksintressen som är väl värda ett besök. Mer om dessa kan du läsa på sidan för Planeringsunderlag under rubriken Riksintressen i Västernorrlands län och fliken Kulturmiljövård.

Planeringsunderlag