Kulturmiljöer

Här presenteras ett urval av länets mer kända kulturmiljöer, väl värda ett besök.

Riksintressen i Västernorrlands län

I Västernorrlands län finns även en rad riksintressen som är väl värda ett besök. Mer om dessa kan du läsa på sidan för Planeringsunderlag under rubriken Riksintressen i Västernorrlands län och fliken Kulturmiljövård.

Planeringsunderlag

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss