Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Västanåfallet

Det vackra Västanåfallet ligger i Mjällåns dalgång, cirka 3,5 mil väster om Härnösand. Den sammanlagda fallhöjden är över 90 meter och naturen runt fallet präglas av bruksmiljön där vattnets krafter tidigare tagits i anspråk.

Västanåfallets natur- och kulturcenter

I den gamla logen finns ett natur- och kulturcenter med information om naturreservatet och om bygden kring Mjällån. Det finns bland annat en utställning om skogsfinnarna och om geologin i området. Logen är öppen för besökare under sommartid. Här finns också foldrar och information om sevärdheter i närheten.

I anslutning till natur- och kulturcentret ligger ett café som också har öppet under sommarsäsongen. Det finns även besökstoaletter.

Vandra och elda

Att vandra runt fallet är en fin runda, men tänk på att det är brant både upp och ner. Håll koll på mindre barn så att de inte går för nära fallet. I bruksmiljön nedanför fallet finns flera rastbord och två eldstäder där du får grilla. Att elda på annan plats än i eldstäderna är inte tillåtet. Ta med egen ved om du vill grilla, ingen ved tillhandahålls för närvarande!

Tillgänglighet

Från parkeringen går en tillgänglighetsanpassad grusad gångväg ner mot fallet. Här finns flera rastplatser och informationsskyltar om bruksmiljön. Det går även att gå upp förbi kaféet och fortsätta på den gångbanan till en utsiktsplats mot fallet som är högre upp. Vid natur- och kulturcentret nära parkeringen finns en tillgänglighetsanpassad toalett. Och även själva besökscentret och kaféet har viss tillgänglighet för personer med funktionsvariationer.

Mjällåns dalgång

Dalgången där Västanåfallet rinner ut heter Mjällådalen. Den skulpterades ut när isen under den senaste istiden smälte. Under några 100 år – för mer än 9 000 år sedan, rann här en mäktig isälv. Resultaten av vattenmassorna och deras innehåll syns tydligt genom stora lager sten, grus, sand, mjäla och lera. Mjällån och Viksjöån har sedan tillsammans med andra vattendrag skurit ned i dalgången och ytterligare format det landskap som vi kan se idag.

Dalgången klassas som riksintresse bland annat för de geologiska bildningarna. Men även för Mjällåns havsöringsstam samt intressant vegetation och fågel- och insektsliv. Delar av dalgången söder om Västanåfallet blev naturreservat under 2022. Det är ett reservat med många vandringsleder och rastplatser, som kan nås från Västanå eller via huvudentrén i Tunbodarna längs väg 331.

Mjällådalens naturreservat

Ett rikt fågelliv

Fågellivet i Västanåfallet är intressant med häckande forsärla och strömstare - två arter som är extremt anpassade till forsmiljöer. I lövskogen runt fallet, samt i den lövrika Mjällåns dalgång, är fågelsången under maj och juni spännande. Då hörs bland annat gärdsmyg, nötväcka, svarthätta och trädgårdssångare. Här ses också stenknäck, mindre hackspett, gråspett med flera fågelarter.

 • Järnbruket grundades 1744 av köpmannen Daniel Danielsson Krapp. Järnbruks-hanteringen kom igång två år senare. I mer än 150 år var bruket ett centrum för näringslivet i Viksjöbygden. År 1805 uppgick bruksbefolkningen till 205 personer. Här tillverkades förutom stång-, band- och bultjärn även städ, sågaxlar och sågblad, liksom spik och jordbruksredskap. Råmaterialet var tackjärn som kom sjövägen till Härnösand från Nora, Linde och Norberg i Mellansverige.
 • Bruket ägde även stora skogsarealer och många hemman. Dessa bidrog till att bruket överlevde även de tider när det ekonomiska läget för järnhanteringen var sämre. Bruket ägde också kvarn, tröskverk, vattensåg, tegelbruk och garveri. Herrgården, som fortfarande finns kvar, uppfördes år 1792 av brukspatronen Johan Rothof.
 • Under senare delen av 1800-talet kom nya metoder inom järnhanteringen och mindre bruk som Västanå lades ner. Arbetet med järnet upphörde 1867 efter ett stort antal ägarbyten. Många äldre byggnader revs därefter, redan i slutet av 1800-talet. Av dessa återstår bara stengrunder. Den gamla smedjan från 1700-talet, "blåsverkshuset", vid fallets nedre del finns fortfarande kvar. Även vattenrännan och vattenhjulet till blåsverkshuset är återställda.
Person som står på en gångväg framför vattenfallet.

Den tillgänglighetsanpassade gångvägen leder helt fram till fallet. Foto: Erik Engelro

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller liknande anordning.
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, ta frö och gräva upp örter.
 • Göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser.
 • Köra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar.
 • Parkera annat än på särskilt anvisade platser.
 • Tälta eller ställa upp husvagn.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Beslutsår: 1978

Storlek: 6,8 hektar

Kommun: Härnösand

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Bil

Västanåfallets naturreservat är beläget i Viksjö nära väg 331 cirka 3,5 mil väster om Härnösand och 2,5 mil norr om Timrå. Det är skyltat till reservatet från väg 331.

Buss

Med buss kan du ta dig till hållplats Nordanå. Därifrån är det cirka 3 kilometer att gå längs vägen ner till Västanåfallet. För busstider sök på Din turs webbplats.

Webbplatsen Din tur Länk till annan webbplats.

Besöka på vintern

Parkeringen vid Västanåfallet snöröjs hela vintern. Tänk dock på att stigarna inte snöröjs så det kan vara mycket snö. Ska du vandra upp över fallet kan det dessutom vara mycket halt.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss