Långvattnet

- åslandskap med dödisgropar

Den vackra och speciella naturen med lättgångna, tallbevuxna åsar och goda fiskemöjligheter gör detta reservat till ett friluftsområde av högsta klass. Området är även mycket värdefullt från geovetenskaplig synpunkt.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att skydda ett område med en speciell typ av landskap bildat under den senaste istiden. Området har höga vetenskapliga värden och ger rika möjligheter till naturupplevelser och friluftsliv främst i form av fritidsfiske. Skogen i området är inte skyddad.

Isälv skapade delta

Reservatet har fått sitt utseende från de processer som ägde rum då inlandsisarna smälte för länge sedan. När iskanten låg vid Långvattnet var reservatet en vik av dåvarande Ancylussjön. En isälv mynnade i vattnet och byggde upp den grusås som sträcker sig från sydost till nordväst, i isens avsmältningsriktning. Här började isälven mynna på land och ett delta bildades i viken. Stora isblock låg i deltat och hindrade vissa områden från att fyllas med sand från isälven. När isen smälte bildades djupa gropar som nu är vattenfyllda tjärnar så kallade dödisgropar.

Många små sjöar 

Typiskt för reservatet är de 50-talet små sjöarna och tjärnarna som ligger nedsänkta i en tallhed med plana kullar. Genom reservatet sträcker sig en grusås som vägen mellan Junsele och Backe är byggd på. De grusiga vägarna på åsarna kantas ofta av getväppling och fjällvedel.

Husvagnscamping och fiske

Här kan du njuta av ett bad eller använda de rastplatser som finns i reservatet. Det finns också möjligheter att tälta och uppställningsplats för husvagnar finns i byn Långvattnet, vid Stor-Abborrvattnet och vid Stortjärnen. Dricksvatten finns i ett tappställe vid uppställningsplatsen i byn, där allmänna vägen tar slut. En raststuga med kamin finns nära vattenkranen.

Fiskekort krävs!

I de flesta sjöarna är fiske tillåtet om du köper fiskekort. Både Långvattnets fiskevårdsområde och Långvattnets kortfiskeområde omfattas av reservatet. Mer information finns på Sollefteå kommuns webbplats.

Fiskebrygga i Långvattnets naturreservat. Foto: Tomas Rydkvist

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
 • Köra eller ställa upp motorfordon annat än på väg och särskilt anvisade platser.
 • Ställa upp husvagn annat än på särskilt anvisade platser.
 • Göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser.

Serviceinformation

 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Torrdass Torrdass

Kontakt

Johan Rytterstam

Enheten för skyddad natur

Hanna Triumf

Naturvårdshandläggare

Fakta

Beslutsår: 1974

Storlek: 1339 hektar, varav 309 hektar i Jämtland

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat