Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Högkälstoppen

Utsikt från Högkälstoppen. Foto: Jan Henriksson

Högkälstoppens naturreservat ligger högt uppe på toppen av ett berg. Härifrån har man en milsvid utsikt. Skogen på berget är en naturskogsartad granskog med många naturskogsarter.

Gamla träd och död ved

I naturskogen finns gamla träd och en rikedom på död ved som lågor (liggande döda träd),  torrakor (stående döda träd), naturliga stubbar och högstubbar. Dessa saknas mer eller mindre  i modern produktionsskog.

Trädslaget är mest gran men det finns även äldre tallar och lövträd som asp och björk. Den östra bergsbranten består av blockiga hällmarker med äldre knotiga tallar. En mindre myr finns i den sydvästra delen.

Lavar och svampar

Reservatet är en hemvist för många naturskogsarter. Den döda veden och de gamla träden är förutsättningar för många arters överlevnad. På gamla granar växer arter som långskägg, violettgrå tagellav och gammelgranskål. På granlågorna växer många olika ovanliga vedsvampar till exempel lappticka, rosenticka, doftskinn och rynkskinn.

På gamla sälgar hittar man den vackert gröna lunglaven. Ett vanligt lövträd i området är asp. På dessa kan man hitta korallblylav och aspgelélav.

Bild på den intensivt gröna lunglaven.

Lunglav växer på gamla lövträd i fuktig miljö. Foto: Oskar Norrgrann

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Samla in mossor, lavar eller svampar med undantag för matsvampar som får plockas för husbehov.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
  • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
  • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
  • Köra motordrivet fordon.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.
  • Använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2006

Storlek: 20 hektar

Kommun: Kramfors

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

För att ta dig till Högkälstoppens naturreservat kör du E4 till Ullånger. Mittemot kyrkan svänger du av mot Kallsta. Efter två kilometer tar du av på en skogsbilväg till höger (Timmervägen). Följ denna väg i drygt 3,5 km. Då går en mindre väg in till vänster som kan vara i sämre skick. Parkera här eller vid vändplan en bit längre fram och promenera sista biten, fram till där vägen går genom en myr. Här går du in till vänster uppför en slänt så kommer du in i reservatet efter ca 50 m.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss