Felåsen

Tallskog i reservatet.

Felåsen. Foto: Länsstyrelsen Västernorrland

På berget Felåsens ost- och sydsluttningar ligger detta skyddade naturskogsområde. Detta är en del av länet med relativt mycket skyddsvärd skog. I trakten finns flera skogsreservat, varav Helvetesbrännan är det största och mest kända.

Svårframkomlig terräng

Området är högt beläget på Felåsens ost- och sydsluttningar, 280-420 meter över havet. Det är blockrikt och skarpt småkuperat med höjdryggar och sluttningar. De södra delarna är något flackare och mer lättillgängliga. Det finns inga anlagda stigar i reservatet.

Brandpräglad tallskog

Tallnaturskogen som dominerar naturreservatet har spår av flera bränder. I området finns allt från tätt stående stavatallskog till mer luckig och varierad barrblandskog med visst inslag av löv. Spår av mänsklig påverkan finns i form av gamla avverkningsstubbar. Det otillgängliga läget har dock inneburit att den mänskliga aktiviteten har varit låg.

I nordostbranten samt i anslutning till några lokar (vattensamlingar) i söder är skogen till stora delar urskogsartad. Här finns god förekomst av flera hundra år gamla tallar och mycket död ved.

Närliggande naturreservat

Karlsborgsberget ligger i norr.

Karlsborgsberget

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp för husbehov.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
  • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
  • Köra motordrivet fordon.
  • Sätta upp skylt, tavla eller affisch.
  • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.
  • Använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2010

Storlek: 113 hektar

Kommun: Ånge

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Felåsen ligger ungefär 2,5 mil väster om Ånge, några kilometer söder om länsgränsen mot Jämtland. Från Ånge tar du väg 83 mot Alby. Söder om Alby svänger du över Ljungan och kör västerut mot Byberget. I Byberget tar du av till vänster ner mot sjön och kör vidare mot Stensjön. Drygt fem kilometer efter avtaget i Byberget svänger du höger upp på en skogsbilväg och når efter ytterligare någon kilometer en informationstavla vid reservatsgränsen. Det går även att nå reservatet norrifrån. Koordinater för norra infoskylten: WGS84 decimal (latitud, longitud) 62.533287, 15.18744. Södra: WGS84 decimal (latitud, longitud) 62.518121, 15.192289.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss