Plötslig ishalka i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Återinventering av långskägg i naturreservaten Västanåhöjden och Stakamyran

Sommaren 2015 inventerades långskägg (Usnea longissima) i naturreservaten Västanåhöjden och Stakamyran i Nätra fjällskog i Örnsköldsviks kommun. Inventeringen genomfördes i form av en linjetaxering under tio fältdagar. Taxeringslinjerna var i stort sett desamma som vid tidigare inventeringar, genomförda 1990 och 1991, frånsett några justeringar. Varje långskäggsbärande träd koordinatsattes och mängden långskägg per träd bedömdes enligt en skala med fyra klasser. Totalt registrerades 219 träd med långskägg, varav 162 inom Västanåhöjdens och 57 inom Stakamyrans naturreservat. Det är färre än vid 1990–91 års inventering, då totalt 275 träd med långskägg registrerades, varav 206 inom Västanåhöjden och 69 inom Stakamyran.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_13&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss