Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skuleberget

Skuleberget är en välkänd profil för många som färdas efter E4 genom Ångermanland. Berget är ett tydligt exempel på den landhöjning som gjort Höga Kusten till världsarv. Här kan du vandra upp till toppen eller testa Via Ferratas klättring. Vid bergsfoten ligger naturum Höga Kusten med turistinformation och utställningar om världsarvet.

En kändis bland berg

Under den senaste inlandsisen trycktes landet ner av tyngden från flera kilometer is. Här i Höga Kusten var nedtryckningen som störst. När inlandsisen sedan smälte för 10 500 år sedan, gick havsytan 286 meter högre upp på Skuleberget än det gör idag. Bergets topp var då en nio meter hög kobbe i havet. Det är den högsta markeringen i landet av havsstranden efter att inlandsisen smälte. Skuleberget är med andra ord ett rekordberg. Du kan se var havsnivån låg när den var som högst genom att spana efter metallbandet som går runt Skulebergets topp. Föreställ dig gärna att du står på en kobbe i havet när du står där uppe, så förstår du hur mycket landet har höjts sedan dess.

Förutom att vara en rekordhållare i landhöjning, är Skuleberget också känt för sin dramatiska profil. Det har genom historien varit ett viktigt landmärke i det ångermanländska landskapet. Redan på de första kartorna över Skandinavien finns Skuleberget utsatt. Linné passerade här år 1732 under sin lappländska resa och beskrev en dramatisk klättring upp för Skuleberget: "Vi klöf up för klipporna, kröp, hasade, drog oss fram, vi tog tag i en av buskarna eller småstenarne med en hand, hvilket om han fallerat, som lätteligen ske kunnat, hade varit et actum de vita nostra."

Kungsgrottan

Den runda grottan på bergets östra sida har under lång tid utgjort bergets främsta attraktion. Grottan har troligen urholkats av is och vatten när urtidshavets bränningar slog mot bergssidan. Den kallas Kungsgrottan efter ett besök av kung Karl XI på 1600-talet, men i folkmun kallas den också Rövargrottan. Den påstås nämligen ha varit tillhåll för rövare. Arkeologer har hittat spår som visar att grottan använts av jägar och fiskare för flera 1 000 år sedan, men om rövare har använt grottan är mer osäkert.

Vandra eller klättra upp

De flesta kommer till Skuleberget för att vandra eller klättra till toppen. Alla stigar är krävande och får upp flåset även hos den vane vandraren, så ha gott om tid och ta med en vattenflaska. Väl uppe väntar den magnifika utsikten och det finns en servering och en raststuga.

Från Naturum Höga Kusten går tre vandringsleder till toppen av berget:

 • Grottstigen är den kortaste men också den brantaste av vandringslederna. Den går rakt upp från naturum till toppen med en avstickare till grottan. Det är mycket krävande vandring med klippor, trappsteg och räcken. Denna stig rekommenderas att ta upp och inte ner. Undvik den i blött väder när stenarna blir hala eller om du vandrar med små barn. Det är också olämpligt att gå med hund på grund av metalltrappsteg där klor kan fastna.
 • Södra Bergsstigen går på södra sidan av berget upp till toppen. Den är längre än Grottstigen, men mindre brant och därför enklare för de flesta. Den bjuder på magnifik utsikt söderut och är därför fin att ta på tillbakavägen ner från berget.
 • Östra Bergsstigen går på norra och östra sidan av berget upp till toppen. Den är stenig och kuperad, men mindre brant och enklare än Grottstigen. Välj därför gärna Östra Bergsstigen upp om du vill undvika Grottstigen. Den är även lämplig vid varmt väder eftersom den har mer skugga än de övriga.

Är du lite mer äventyrlig kan du testa någon av de fyra klätterlederna som finns i Skulebergets 250 meter höga östbrant. Klätterlederna är fasta vajerleder och de sköts av företaget Via Ferrata. Du måste gå via dem för att nyttja klätterlederna.

Webbplatsen Via Ferrata Länk till annan webbplats.

Linbanan

Skulebergets linbana har renoverats och är åter i drift från och med juli 2021. Den är ett smidigt sätt att ta sig till toppen för dig som har svårt att gå upp längs de branta stigarna. Linbanan startar från liftstationen på västra sidan om berget och är igång under hela sommarsäsongen. Själva linbanan är inte anpassad för rullstolar men uppe på toppen finns tillgänglighetsanpassade gångvägar till toppstugan och de två utsiktsplattformarna.

Skulebergets linbana, webbplatsen Höga Kusten Länk till annan webbplats.

Naturum Höga Kusten

Vid foten av Skuleberget ligger naturum Höga Kusten. Här finns utställningar om världsarvet, nationalparken Skuleskogen och Skuleberget. Under sommaren sker guidningar och olika barnaktiviteter. Den kunniga personalen svarar gärna på frågor om Höga Kusten och olika besöksmål. Och du kan även hitta intressanta foldrar och kartor för hela området. Naturum har öppet från mars till november. I samma byggnad som naturum finns en restaurang med fik och lunchservering.

Framför Naturum finns Prins Nicolas hertig av Ångermanlands upptäckarpark. Denna lekplats var Länsstyrelsen Västernorrlands dopgåva till prinsen 2015 och den invigdes 2017. Det är en lekplats med Världsarvet Höga Kusten som tema. Här finns bland annat ett ”ishav” där det går att hoppa mellan konstgjorda isflak och ett Skuleberget i miniatyr att klättra på.

Mer om Naturum och dess utställningar och aktiviteter hittar du på Naturums webbplats:

Naturum Höga Kusten Länk till annan webbplats.

Foto taget från luften över Skuleberget och utsikten ner mot havsfjärden nedanför.

Skuleberget med en av de tillgänglighetsanpassade utsiktsplatserna. Foto: Erik Engelro/Länsstyrelsen Västernorrland

Artrikt sydväxtberg

Skuleberget är ett av vårt lands mest uppmärksammade sydväxtberg. Med begreppet sydväxtberg menas ett berg med en brant sida mot söder där värmen från solen fångas upp och ger ett varmare klimat än omgivningarna. Då trivs växter som normalt finns längre söderut i landet. Trots att Skulebergets branta sida vetter mot öster och inte söder så är det ett bra exempel på sydväxtberg. Här är de klimatiska förutsättningarna ovanligt bra. Under sommaren råder nästan växthusvärme närmast klipporna. Vattenförande sprickor, liksom kalk i berggrunden, gynnar växtligheten ytterligare.

Här växer en av de nordligaste vilda förekomsterna i Sverige av hassel och lind. Du kan också hitta getrams, dvärghäxört, smånunneört, olvon, try, äkta johannesört, lundtrav, harmynta och stor blåklocka.

Intressant nog kan du även hitta växter som är kvar efter den arktiska perioden efter istiden på Skuleberget. Dessa växter hittas normalt i fjällområdena idag, som tuvbräcka, grönbräken och klynnetåg.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Samla in eller gräva upp mossor, kärlväxter, svampar eller lavar med undantag för plockning av bär och ej fridlysta marklevande mat- och färgsvampar.
 • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark, block och vattenmiljöer.
 • Klättra i boträd, närgånget fotografera eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Ta med hund som inte är kopplad eller annat lösgående husdjur.
 • Göra upp eld annat än på anvisade platser för eldning.
 • Tälta.
 • Köra motordrivet fordon eller cykel, annat än på väg för motorfordonstrafik. Cykel får även framföras på downhillbanan och i skidbacken (delområde 5), se beslutskarta bilaga 1A.
 • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast, eller torn.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift eller annan markering annat än på anvisad plats.
 • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förNaturum
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1969, 1974 och 2017

Storlek: 224 hektar

Kommun: Kramfors

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Bil

Skuleberget ligger norr om Docksta bredvid E4. Med bil kan du parkera på den stora parkeringen vid Naturum Höga Kusten. Den plogas hela vintern.

Vill du ta linbanan upp till toppen åker du till liftstationen väster om berget, då svänger du av vid avtagsvägen strax norr om Docksta.

Buss

Det går även att åka buss till Skuleberget, hållplatsen heter Naturum Höga kusten E4 och ligger längs E4. För busstider sök på Din turs webbplats.

Webbplatsen Din tur Länk till annan webbplats.

Besöka på vintern

Parkeringen vid naturum snöröjs hela vintern och du kan även komma med buss hit under vintern. Tänk på att det kan vara krävande att vandra på Skuleberget vintertid. Är det halt kan du behöva broddar och är det mycket snö rekommenderas snöskor.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss