Vårdkasmalen

- klapperfält i höjdläge

Vårdkasmalen är ett vackert sluttande och terrasserat klapperfält. Det ligger i en svacka mellan Vårdkasbergets topp och Bräntberget och är det näst högst belägna klapperfältet på Härnön. I sydost är fältet öppet och trädlöst medan det är bevuxet med gles skog mot väster.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att skydda klapperfältet och att ge allmänheten kännedom om den geologiska bildningen.

Klapperfält med strandlinjer

Vårdkasmalen bildades för cirka 7 500 år sedan. Den morän som inlandsisens tidigare lämnat efter sig bearbetades av havets bränningar som sorterade materialet. Finkornigare partiklar sköljdes bort och hamnade i dalsänkor medan mindre block och stenar blev kvar efter sluttningarna. I utsatta lägen nöttes stenar och block mot varandra och slipades vackert runda genom bränningarnas påverkan.

Klapperfältet är väl utvecklat med tydliga strandlinjer (terrasser) och visar på ett pedagogiskt sätt effekterna av havets arbete och landhöjningen. Klapperfältet har sakta höjt sig över havet och ligger nu på 150 meters nivån över havet. Landhöjningen är för närvarande ungefär 85 millimeter per år. I sydost är fältet öppet och trädlöst medan det är bevuxet med gles skog mot väster.

Friluftslivsområdet Vårdkasberget

Vårdkasmalens klapperfält ligger i anslutning till friluftsområdet Vårdkasberget med slalombacke, längdskidspår och servering. Skidspåret tangerar området i norr och här finns också ett vindskydd. Vid den södra masten på Bräntberget finns bord och bänkar och cirka 100 meter väster om reservatet finns ytterligare en rastplats.

Vårdkasmalen. Foto: John Granbo

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd och buskar.
  • Rubba fasta naturföremål eller ytbildning.
  • Köra motordrivet fordon.
  • Göra upp eld annat än på anvisade platser.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Beslutsår: 1979

Storlek: 10 hektar

Kommun: Härnösand

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

John Granbo

Enheten för skyddad natur