Risk för gräsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Gådeåbergsbrännan

Vy från Gådeåberget över Härnösand. Foto: Monika Bertgren

I augusti 2006 utbröt en skogsbrand på Gådeåberget i Härnösand, endast några hundratal meter från närmsta bostadsområde. Branden var svårsläckt och pågick i sammanlagt tre veckor. Härnösands kommun har skyddat det åtta hektar stora området som det första kommunala naturreservatet.

Brand som skapade livsmiljö

Gådeåbergsbrännan ligger högt beläget i ett område med stora berghällar. Skogen är bevuxen med äldre tallar och granar med en genomsnittlig beståndsålder på drygt 80 år. Den spontana eller anlagda branden på Gådeåberget hösten år 2006 var intensiv och ledde till att många träd skadades eller dog. I samband med denna naturliga brandprocess rasade en del träd och även i de efterföljande höststormarna.

Efter branden har mångfalden av olika vedinsekter sökts sig till området och därmed lockat till sig en variation av olika fåglar, främst hackspettar som tretåig hackspett men även andra arter som gärdsmyg.

Mer information om Gådeåbergsbrännan kan du få från Härnösands kommun:

Härnösands kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Samla in mossor, lavar eller svampar med undantag för matsvampar som får plockas för husbehov.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
 • Köra motordrivet fordon.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 2010

Storlek: 8 hektar

Kommun: Härnösand

Förvaltare: Härnösands kommun

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Bil

När du åker in i Härnösand på E4 möts du snart av ett trafikljus. Där svänger du till Tullportsgatan. Följ vägen cirka 800 meter, sväng sedan vänster in på Sockenvägen. Följ Sockenvägen rakt fram. Den övergår snart i Skogsstigen. Sväng sedan till höger in på Utmarksstigen. Vid Utmarksstigens slut finns en parkeringsplats (som plogas vintertid).

Buss

Med stadsbuss kan du åka till hållplatsen Mosstigen som ligger cirka 500 meter från reservatet. För busstider, sök på Din turs webbplats:

Din Tur Länk till annan webbplats.

Kontakt

Härnösands kommun

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss