Gådeåbergsbrännan

- tätortsnära brandfält

Vy från Gådeåberget över Härnösand. Foto: Monika Bertgren

I augusti 2006 utbröt en skogsbrand på Gådeåberget i Härnösand, endast några hundratal meter från närmsta bostadsområde. Branden var svårsläckt och pågick i sammanlagt tre veckor. Härnösands kommun har skyddat det åtta hektar stora området som det första kommunala naturreservatet.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer, i detta fall en opåverkad brandsuccession som har mycket döda stående och liggande träd. Syftet är också att bevara reservatets höga värde för friluftslivet och de upplevelsevärden som området ger.

Mer information om Gådeåbergsbrännan kan du få hos Härnösands kommun, kontaktuppgifter längre ner.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Samla in mossor, lavar eller svampar med undantag för matsvampar som får plockas för husbehov.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
 • Köra motordrivet fordon.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig

Kontakt

Härnösands kommun

Fakta

Beslutsår: 2010

Storlek: 8 hektar

Kommun: Härnösand

Förvaltare: Härnösands kommun

Skyddsområde: Naturreservat