Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hemlingsån

Hemlingsåns naturreservat är ett åsystem med höga naturvärden. Några av länets äldsta levande flodpärlmusslor finns här, med åldrar på cirka 150 år, och många uttrar trivs i detta vatten. Öster om Bergssjön passerar vandringsleden Urskogsleden genom reservatet.

Värdefull å

Hemlingsåns lopp är varierat med kortare forsar, omväxlande med selpartier och sjöar. Uppströms Storselssjön finns ett intressant och variationsrikt sjösystem. Ån har brukats som flottled och flottledsrensningar har genomförts på vissa partier. Ett antal mindre biflöden är dock ganska opåverkade av mänskliga ingrepp. Omgivningarna runt ån domineras av skogsmark och myrmark varav flera har höga naturkvaliteter.

Hemlingsåns naturreservat har bidragit till att bevara ett större och för framtiden opåverkat vattensystem där utter, öring och flodpärlmussla kan utvecklas. Utter finns också välfrekventerat i Utterån som är det södra "grannvattnet" till Hemlingsån.

  • Uttern är ett mårddjur och släkt med järv, mård, grävling, iller, vessla, hermelin och mink. Uttern är ett rovdjur som till stor del livnär sig på fisk. Den lever nära vatten, vid sjöar och åar, längs kuster och i skärgården. Hemområdet för en hanutter kan omfatta 40 kilometer strand och i norra Sverige det dubbla. Ofta innefattar dessa en till flera honuttrar. En utter kan röra sig långa sträckor, ibland över en mil på en natt.
  • Parningen sker normalt under senvintern-våren och ungarna föds under försommaren. Ungarna är oftast två till fyra stycken. De håller ihop med modern under första året, ibland längre tid.
  • Uttern lever främst av fisk, vanligtvis lake, simpa, abborre, mört men även kräftor, groddjur, insekter, mindre däggdjur och fåglar. Storleken på djuren varierar mellan 80-120 centimeter. Honan är mindre än hanen.
  • Största anledningen till att uttern tidigare minskade tros vara miljögiftet PCB som påverkar fortplantningen. Andra faktorer kan vara vattenkraftsutbyggnad, skogsavverkningar längs vattendrag, trafik, dikningar med mera. Uttern ökar nu igen i Sverige och ses på platser där den inte har setts på flera årtionden. Arten är fredad sen 1968, innan dess jagades den intensivt.
  • I tunn snö och på skare är språngspår vanligast. Tassavtrycken står i grupper om fyra. I djupare snö står spåren två och två. Vanligt är spår av att uttern "åkt kana".  Utterns spillning har en behaglig lukt - inte frän som minkens.

Fiske

Det är fint att fiska i Hemlingsån, men du behöver skaffa fiskekort. Information finns hos Örnsköldsviks kommun:

Fiskevatten, Örnsköldsviks kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Foto av en å omgiven av skog.

Hemlingsån. Foto: Johan Rytterstam

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Ställa upp motorfordon eller husvagn.
  • Anordna friluftsaktiviteter av större omfattning som kan verka störande på djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förFiske Fiske
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1989. Utvidgning 2015.

Storlek: 1952 hektar

Kommun: Örnsköldsvik

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000 (del av)

Hitta hit

Reservatet nås från många håll, bland annat från väg 352 vid Hemling samt från vägen mellan Hemling och Storborgarn och vägen från Storborgaren till Södersel och Storsele. I övre delarna når du reservatet efter vägen mellan Nyåker och Lägsta.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss