Höga flöden i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Backviken

Backviken ligger några kilometer öster om Liden. Sitt namn har reservatet fått av den ingående vik som är en del av Väckesjön. Reservatet består av främst av brandpräglad naturskog med gamla tallar.

Naturskog med gammal tall

På den nordöstra sidan av viken finns en svagt utvecklad rygg. Här består skogen av en naturskogsartad barrblandskog med mycket hänglav. På omkullfallna granar kan du hitta vedsvampar som lappticka och rosenticka. Det finns gamla tallar som uppskattningsvis är mellan 300 och 400 år gamla.

På andra sidan viken finns en brant sluttning upp till en höjd. Här finns både naturskog och ungskog. I övre delen finns gamla tallar och grova torrakor (stående döda träd). En spännande art är den väldoftande dofttickan som växer på äldre sälg. På grövre granar syns hackmärken efter den tretåiga hackspetten. På sluttningen i väster, ner mot Igeltjärnen, finns ett stort uppslag av asp på ett tidigare hygge. Där har bävrar fällt merparten av träden.

Äldre skogsbränder

I Backvikens naturreservat finns en del spår efter skogsbränder. Det finns brända stubbar och skador, så kallade brandljud, på några av de äldsta tallarna. Ur en stamtrissa från en cirka 380 år gammal tall har det ungefärligt gått att bestämma tidpunkten för de två senaste bränderna.

Den senaste var kring år 1858 och innan den brann området någon gång kring år 1770. Historiskt sett är skogsbränderna den faktor som påverkat de norrländska skogarna mest. Under 1900-talet har bränderna minskat mycket kraftigt på grund av att man nu kan släcka dem. Att det inte brunnit i Backvikens naturreservat på 150 år har inneburit att granen breder ut sig på tallens bekostnad.

Delar av reservatet bör naturvårdsbrännas för att hjälpa de arter som gynnas av den störning som bränder innebär.

Granskog vid sjö.

Backvikens naturreservat. Foto: Per Sander

Bild på svampen rosenticka växande på omkullfallen trädstam.

Rosenticka växer på liggande stammar av främst gran i gammal gran- och blandskog. Foto: Tomas Rydkvist

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp som får plockas för husbehov.
 • Skada mark och block.
 • Fånga och samla in ryggradslösa djur.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Köra motordrivet fordon med undantag för uttransport av fälld älg.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.
 • Använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2006

Storlek: 28 hektar

Kommun: Sundsvall

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kör riksväg 86, sväng av mot Liden, 750 meter norr om Lidens nya kyrka svänger du in på vägen som leder mot Ljustorps kyrka. Kör cirka 3,5 kilometer, sväng sedan höger in på skogsbilvägen som är skyltat Jeriko. Kör cirka tre kilometer, håll till höger i korsningen och fortsätt tills du kommer fram till en vägbom. Sista biten får du gå. Det är bra att ha med en GPS då det inte finns några stigar att följa. Koordinater för informationstavla: WGS84 decimal (latitud, longitud) 62.697568, 16.869872.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss